Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kary

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0AKA-OGz Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Antropologia kary
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wiedza socjologiczna zdobyta w trakcie wcześniejszych lat studiów wsparta ogólną wiedzą humanistyczną. Pożądana jest znajomość języka angielskiego, podstaw antropologii kulturowej oraz metod badawczych nauk społecznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot „Antropologia kary” jest fakultetem skierowanym zarówno do Studentów studiów niestacjonarnych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (kierunki Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja i Praca Socjalna), jak i pozostałych Studentów UW. Jego celem jest przedstawienie problematyki kary w ujęciu charakterystycznym dla antropologii kulturowej. Polega ono na potraktowaniu kary kryminalnej nie jako elementu utrzymywania ładu prawnego w państwie, lecz jako społecznych narzędzi służących zachowaniu porządku aksjonormatywnego. W tym ujęciu kara jest pewną praktyką kulturową często sprowadzającą się do nieformalnych form kontroli społecznej.

Pełny opis:

Przedmiot „Antropologia kary” jest fakultetem skierowanym zarówno do Studentów studiów niestacjonarnych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (kierunki Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja i Praca Socjalna), jak i pozostałych Studentów UW. Jego celem jest przedstawienie problematyki kary w ujęciu charakterystycznym dla antropologii kulturowej. Polega ono na potraktowaniu kary kryminalnej nie jako elementu utrzymywania ładu prawnego w państwie, lecz jako społecznych narzędzi służących zachowaniu porządku aksjonormatywnego. W tym ujęciu kara jest pewną praktyką kulturową często sprowadzającą się do nieformalnych form kontroli społecznej.

Celem zajęć jest przedstawienie studentom tej perspektywy w postrzeganiu kary, a także wspólne analizowanie kulturowych sensów kar i karania – część lektur omawianych na zajęciach będą stanowiły materiały dotyczące konkretnych przypadków praktyk punitywnych, które będą obiektem analiz antropologicznych przeprowadzanych w trakcie zajęć.

Literatura:

• Nowicka-Rusek, Ewa (2009) Kara w perspektywie antropologii społecznej [w] J. Utrat – Milecki (red.) Kara w nauce i kulturze Warszawa 2009 s. 129 – 137

• Malinowski, Bronisław (2001) Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczeństwach dzikich, De Agostini, Altaya, Warszawa.

• Evans-Pritchard, Edward (2007) Religia Nuerów, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2007.

• Goffman, Erving (2007) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

• Kharchenko, Anastasiia (2013) Motyw klątwy nadprzyrodzonej w japońskich wierzeniach ludowych [w] Azja i Afryka. Religie, Kultury, Języki, Zakład graficzny UW, Warszawa.

• Eberhard, Wolfram (1967) Guilt and sin in traditional China

• O sztuce rządzenia według Mozi, Mengzi, Xunzi, Han Feizi (2016) Dialog, Warszawa

• T’ung-Tsu Ch’u (1961) Law and Society in Traditional China, Mouton & Co, Paris.

• Emile Durkheim (2006) Samobójstwo. Studium z socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student, który ukończy omawiany kurs osiąga:

1. Wiedzę na temat antropologicznego sposobu postrzegania kar kryminalnych

2. Znajomość literatury z tego zakresu

3. Potrafi także przeprowadzić analizę kulturową konkretnych przypadków karania

Metody i kryteria oceniania:

- Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności). Oceniane będą: przygotowanie do zajęć (w tym przygotowanie co najmniej jednej prezentacji na podstawie wybranej lektury) i aktywność (50% oceny).

- Egzamin ustny na podstawie wybranego zagadnienia (50% oceny)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.