Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biblia - wzory kulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0BWZ-OGz Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Biblia - wzory kulturowe
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot "Biblia – wzory kulturowe" / „The Bible – cultural patterns” służy zapoznaniu studentów z bogactwem literackim i kulturowym Biblii, która jest uniwersalnym dziełem wpisanym w cywilizację zachodnią od ponad dwa i pół tysiąca lat. Studenci poznają historię dokumentów biblijnych. Wykładowi historycznemu towarzyszy wstępny kurs podstaw języka starohebrajskiego co umożliwia studentom samodzielne czytanie kluczowych wyrażeń określających gatunki literackie dokumentów biblijnych i główne tematy w nich zawarte. W celu wyjaśnienia struktury starożytnych dokumentów tworzących Biblię hebrajską studenci wprowadzeni są w historię literatury starożytnego Bliskiego Wschodu. Pozwoli to na rozumienie integralnokulturowe tematów Biblii w kontekście różnych dokumentów semickich (kodeksy prawa, dokumenty praktyki prawniczej, kodeksy i przepisy rytualne w celu sprawowania kultu świątynnego, dokumenty umów międzynarodowych i handlowych).

Pełny opis:

Ideą przedmiotu jest zapoznanie studentów z bogactwem literackim Biblii, która jest uniwersalnym dziełem wpisanym w cywilizację zachodnią od dwóch tysięcy lat. Studenci poznają historię dokumentów biblijnych ze szczególnym uwzględnieniem Starego Testamentu. Wykładowi historycznemu towarzyszy systematyczny kurs podstaw języka starohebrajskiego co umożliwi studentom samodzielne czytanie kluczowych wyrażeń określających gatunki literackie dokumentów biblijnych i główne tematy w nich zawarte. W celu wyjaśnienia struktury starożytnych dokumentów tworzących Biblię hebrajską studenci wprowadzeni są w historię literatury starożytnego Bliskiego Wschodu. Pozwoli to na rozumienie integralnokulturowe tematów Biblii w kontekście różnych dokumentów semickich (kodeksy prawa, dokumenty praktyki prawniczej, kodeksy i przepisy rytualne w celu sprawowania kultu świątynnego, dokumenty umów międzynarodowych i handlowych, annały, genealogie i kroniki królewskie, sagi rodzinne i listy prywatne, teksty naukowe astronomiczne i medyczne, teksty o powstaniu świata, roli Boga, roli panteonów, teksty prorockie i apokaliptyczne, teksty magiczne). Zajęcia mają aspekt praktyczny (nauka języka hebrajskiego, czytanie tekstów, analizy porównawcze) i wdrażają studentów w podstawy pracy badawczej dokumentów biblijnych informujących o bogactwie kulturowym (społecznym, prawnym, religijnym) Biblii mającym wpływ na kształtowanie mentalności i postaw społecznych w historii i współcześnie.

Celem zajęć jest rozwój następujących kompetencji i umiejętności studentów:

1.Kształcenie umiejętności zastosowania metod analizy dokumentów biblijnych w pracy badawczej.

2.Umiejętność podstaw języka starohebrajskiego.

3.Kształcenie sprawności w rozpoznawaniu gatunków literackich dokumentów biblijnych.

4.Umiejętność krytycznego porównania dokumentów Biblii z dokumentami starożytnymi pozabiblijnych o tej samej tematyce.

5.Umiejętność analizy dzieł literackich, których autorzy powołują się na teksty biblijne.

6.Kompetencje w analizie historii praw społeczno-moralnych zanotowanych w Biblii i umiejętność wskazania na ich uniwersalną obecność w kodeksach praw nowożytnych i współczesnych.

7. Sprawność w pogłębieniu znajomość fundamentów religii monoteistycznej w tradycji judeo-chrześcijańskiej;

Tematy zajęć:

1.Podstawowa literatura tematu. Wprowadzenie do języka starohebrajskiego.

2.Co stanowi Biblię? Definicja historyczna. Dokumenty tworzące Biblię. Środowisko społeczno-geograficzne, w którym żyli redaktorzy dokumentów biblijnych.

3.Biblia hebrajska: księga ludzka o społeczeństwie starożytnego Izraela.

4.Kodeksy prawne regulujące życie społeczne w starożytnym Izraelu.

5.Listy genealogiczne rodzinne, annały i kroniki królewskie.

6.Teksty narracyjne na temat życia rodzinnego.

7.Opisy stworzenia świata i człowieka według Biblii hebrajskiej i w tekstach starożytnego Bliskiego Wschodu.

8.Biblia hebrajska jako świadectwo człowieka o Bogu. Kodeksy na temat organizacji kultu i życia religijnego. Biblia jako księga mądrościowa.

9.Biblia hebrajska jako przesłanie Boga na temat kondycji ludzkiej. Psalmy i teksty profetyczne.

10.Recepcja Biblii w literaturze europejskiej.

Informacja o warunkach zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność studenta na zajęciach.

2. Przygotowanie i przedstawienie wybranego tematu.

3. Pisemny egzamin końcowy na podstawie podanej literatury.

Literatura:

1. Biblia Jerozolimska, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2006.

2. Hebrew Old Testament, The British and Foreign Bible Society, Printed in England by Clays Ltd, St Ives plc.

3. De Vaux Roland, Instytucje Starego Testamentu, Tom 1 i 2, Pallottinum, Poznań 2004.

4. Jaruzelska-Ephal Izabela, Zwwi Tamar, Gramatyka hebrajszczyzny biblijnej w zarysie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

5. Kuryłowicz Marek, Prawa Antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

6. Lemaire Andre, Dzieje biblijnego Izraela, Wydawnictwo UAM, Poznań 2002.

7. Lemaire Andre, Świat Biblii, przeł. Bogusław Panek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 2001.

8. Liverani Mario, Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela, przeł. Jakub Puchalski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

9. Pindel Roman (red.), Biblia i kultura - dialog czy konflikt?, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2008.

10. Świderkówna Anna, Historie nieznane Historii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

-, Rozmowy o Biblii. Narodziny Judaizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

-, Rozmowy o Biblii. Opowieści i przypowieści, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

-, Rozmowy o Biblii. Opowieści i przypowieści, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

-, Rozmowy o Biblii. Prawo i prorocy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

-, Nie tylko o Biblii, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2005.

-, Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

-, Rozmów o Biblii ciąg dalszy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

-, Biblia a nauka, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.

11. Szymik Stefan (red.), Biblia kodem kulturowym Europy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Informacja o warunkach zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność studenta na zajęciach.

2. Przygotowanie i przedstawienie zadanego tematu.

3. Pisemny egzamin końcowy na podstawie wskazanej literatury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.