Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ageing Societies - a multidisciplinary perspective (B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAKB-ASMPd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ageing Societies - a multidisciplinary perspective (B2+)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne w języku obcym - II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course presents some selected issues in the field of sociology of ageing in particular, as well as social gerontology. Learning objectives focus on multidisciplinary perspective, especially changing social perception of ageing itself, ageing as a notion, contemporary seniors social image and its changes and general social situation of seniors.

Pełny opis:

The course presents some selected issues in the field of sociology of ageing in particular, as well as social gerontology. The primary goal of the course is to present global ageing trends, social diversity and inequalities of ageing and social consequences of the process, the impact of social support on the idea of successful ageing. The course also aims at a wide range of opportunities and challenges that societies face in terms of ageing, e.g. productive ageing, generational intelligence, informal care and elder mistreatment. On the whole, the course’s unifying theme is the impact of dynamic interactions between older people and their environments or social agents, such as family, work(place), peer group, media. Encompassing such an array of matters, the course creates students an arena for a (moderated) discussion and favourable circumstances to shape their own opinion on presented issues. The course places great importance on the aspect of education for ageing.

Estimated total number of hours needed to achieve the effects of learning: 55-80.

Literatura:

• Settersten R.A., Angel J.L. 2012. “Trends in Sociology of Ageing: Thirty Year Observations.” Pp. 3-13 in Handbook of Sociology of Aging, edited by R. A. Settersten and J.L. Angel. New York: Springer

• Higo M., Williamson J.B. 2012. “Global Ageing.” Pp.117-129 in Handbook of Sociology of Aging, edited by R. A. Settersten and J.L. Angel. New York: Springer

• Hooyman N.R., Kiyak H.A., 2011. “Social Theories of Aging.” Pp. 312-338 in Social Gerontology. A Multidisciplinary Perspective. Boston-Tokyo: Pearson

• Torres S., 2011. „Cross-cultural differences in ageing.” Pp. 340-362 in An introduction to gerontology, edited by I. Stuart-Hamilton. New York: Cambridge University Press

• Davey A., Takagi E., 2013. “Adulthood and Aging in Families” Pp. 377-400 in Handbook of Marriage and the Family, edited by G.W. Peterson and K.R. Bush. New York: Springer

• Hooyman N.R., Kiyak H.A., 2011. “The Importance of Social Supports: Family, Friends, Neighbors, and Communities.” Pp. 339-392 in Social Gerontology. A Multidisciplinary Perspective. Boston-Tokyo: Pearson

• Flyckt R., Kingsberg S.A., 2011. ”Sexuality and ageing.” Pp. 283-316 in An introduction to gerontology, edited by I. Stuart-Hamilton. New York: Cambridge University Press

• Hooyman N.R., Kiyak H.A., 2011. “Opportunities and Challenges of Informal Caregiving.” Pp. 393-445 in Social Gerontology. A Multidisciplinary Perspective. Boston-Tokyo: Pearson

• Bass S., 2011. „From Retirement to „Productive Aging” and Back to Work Again.” Pp. 169-188 in Gerontology in the Era or the Third Age. Implications and Next Steps. Edited by D. C. Carr and K. Komp. New York: Springer Publishing Company

• Venneberg D.L., Wilkinson V.D., 2009. “Retirees Who Returned to Work: Human and Social Capital Implications for Organizations.” Pp. 1-15 in The Older Worker and the Changing Labor Market. New Challenges for the Workplace, edited by J.G. Gonyea. London and New York: Routledge

• Biggs S, Lowenstein A., 2011. „What is Generation Intelligence?” Pp. 1-18; „Developing generational awareness.” Pp. 28-40 in Generational Intelligence. A Critical Approach to Age Relations. London and New York: Routledge

• Tinker A., 2011. „Technology and Ageing.” Pp. 363-388 in An introduction to gerontology, edited by I. Stuart-Hamilton. New York: Cambridge University Press

• Settersten R.A., Angel J.L. 2012. “Sociology of Ageing in the Decade Ahead.” Pp. 661-672 in Handbook of Sociology of Aging, edited by R. A. Settersten and J.L. Angel. New York: Springer

• Phillips J., Ajrouch K., Hillcoat-Nalletamby S., 2010. Key Concepts in Social Gerontology. London: SAGE Publications

Efekty uczenia się:

Student’s knowledge:

• having a fair comprehension of contemporary multidisciplinary perspectives on ageing

• having a fair comprehension of general social situation of seniors worldwide

Student’s academic skills:

• using adequate notions

• describing mechanisms and direction of changes in the area of social perception and constructs of ageing

• analysing statistical data results pertaining to ageing matters

• analysing variables of family and professional lives based on theoretical and empirical perspectives

• describing significance and new roles of seniors in contemporary societies

Student’s social skills:

• group working experience

• organizing and planning individual work

• talking about seniors without stigmatising or stereotyping

• criticising others and defending own opinions in accordance with the rules of a good dialog

Metody i kryteria oceniania:

• permanent marking including: students’ presence record (min. 80%) and preparation for classes

• active individual and in-group participation (homework) throughout the course

• implementation of the requirements presented in the beginning of the course

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)