Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania ilościowe i jakościowe w naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-1BIJNz Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Badania ilościowe i jakościowe w naukach społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Kryminologia, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest przedstawieniu podstawowych metod badań społecznych.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z zasadami prowadzenia badań w naukach społecznych oraz metodami pozyskiwania i analizy danych ilościowych i jakościowych.

W zakresie szczegółowej metodologii ilościowych i jakościowych badań społecznych kurs obejmuje zaplanowanie przebiegu procesu badawczego w różnych typach badań, wykorzystanie w badaniach społecznych różnych typów źródeł (zastanych i wytarzanych), a także zasady ich pozyskiwania i analizy. Omówione zostaną zagadnienia pomiaru, eksperymentu, sondażu i doboru próby, wywiadów jakościowych i badań terenowych, badań fokusowych oraz metod niereaktywnych.

Literatura:

Babbie E. "Podstawy badań społecznych", PWN 2008

Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć po ich ukończeniu:

1. rozumieją związek teorii z badaniami empirycznymi, odróżniają twierdzenia naukowe od nienaukowych

2. znają podstawowe typy badań i metody badawcze w naukach społecznych

3. swobodnie posługują się terminologią badawczą

4. potrafią zaplanować i zrealizować badania oraz zinterpretować ich wyniki

5. rozumieją specyfikę poszczególnych metod oraz ograniczenia badań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny w formie testu (20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru).

Progi punktowe:

od 50% ocena dostateczna (3),

od 55% ocena dostateczna plus (3,5),

od 60% ocena dobra (4),

od 70% ocena dobra plus (4,5),

od 80% ocena bardzo dobra (5),

od 90% ocena celująca (5!).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Warczok
Prowadzący grup: Tomasz Warczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Warczok
Prowadzący grup: Tomasz Warczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.