Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia przestępczości i kontroli przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-M-1HPKz Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Historia przestępczości i kontroli przestępczości
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty modułowe zaoczne I - Kryminologia, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą przestępczości – jej rozumieniem współcześnie oraz na przestrzeni dziejów; sposobem postrzegania przez różne kultury czynów przestępczych oraz metodami zwalczania ich.

Pełny opis:

Student poznaje istotę przestępczości – jej rozumienie współcześnie oraz na przestrzeni dziejów; sposoby postrzegania przez różne kultury czynów przestępczych oraz metody zwalczania ich.

Celem zajęć jest przedstawienie słuchaczom wiedzy na temat:

genezy przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku tych dyscyplin naukowych, które obejmują swym zainteresowaniem początki tworzenia się społeczeństw ludzkich albo interpretują zachowania przestępcze jako efekt biologicznego dziedzictwa ludzkości.

historii najważniejszych grup przestępstw, ewolucji tych przestępstw oraz najciekawszych zjawisk kryminalnych występujących w przeszłości, w zakresie poszczególnych rodzajów przestępstw.

historii prawa i polityki karnej: zarówno powszechnej, jak i polskiej (Słuchacze poznają zasady, na jakich opierały się te dziedziny w poszczególnych okresach historycznych, i dowiadują się, w jaki sposób kształtowały się najważniejsze współczesne instytucje prawa karnego).

Literatura:

Juliusz Makarewicz, Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe, [przekład z niemieckiego], Lublin 2009.

Andrzej Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa: PWN 2008, s. 375–445.

Cesare Beccaria, O przestępstwach i karach, przekład, wstęp, przedmowa Emil Stanisław Rappaport, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1959.

Paweł Horoszowski, Od zbrodni do kary, Warszawa: PWN 1966.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

Andrzej Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze i Profesjonalne 2008.

Michał Porowski, Kamień i chleb. (Studium z dziedziny polityki penitencjarnej), Warszawa 1993.

Andrzej Rzepliński, Sądownictwo w PRL, Londyn 1990

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają i prezentują genezą przestępczości jako zjawiska społecznego oraz systemy jej kontroli

2. Wymieniają i wyjaśniają najważniejsze zjawiska kryminalne i instytucje prawa karnego występujące w przeszłości

3. Używają analizę historyczną badanych zjawisk z zakresu kryminologii i polityki kryminalnej i definiują historyczne korzenie omawianych problemów

4. Znają źródła współczesnych zapatrywań na przestępczość oraz dzieje reakcji władzy na czyny przestępcze, w tym historię instytucji policyjnych

5. Oceniają i wartościują znaczenie i rolę wydarzeń związanych z dziejami przestępczości w reformowaniu prawa karnego oraz polityki kryminalnej

6. Wyjaśniają przyczyny przestępczości jako zjawiska społecznego

7. Rozróżniają programy przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości oraz takich zjawisk jak narkomania, alkoholizm, prostytucja, przestępczość zorganizowana

Metody i kryteria oceniania:

1. Weryfikacja obecności

2. Ocena ciągła obejmująca przygotowania do zajęć i aktywność na zajęciach

3. Pisemny sprawdzian wiadomości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Redzik
Prowadzący grup: Adam Redzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Redzik
Prowadzący grup: Adam Redzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.