Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Człowiek i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-2CISz Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Człowiek i społeczeństwo
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem jest znajomość przez Studentów podstaw socjologii, w tym jej metod badawczych, języka oraz sposobu budowania teorii socjologicznej. Bezpośrednie merytoryczne przygotowanie daje przedmiot „Dynamika zmian społeczeństwa polskiego”.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są na ogląd wyników nowszych badań sondażowych CBOS dających charakterystykę polskiego społeczeństwa i jego dzisiejszych przemian. Są w ten sposób kontynuacją przedmiotu „Dynamika zmian społeczeństwa polskiego” realizowanego w semestrze poprzednim. Szczegółowe zagadnienia są w istotnej mierze pozostawione wyborowi Studentów, stąd zmienność ich doboru w poszczególnych latach.

Na studiach stacjonarnych przewiduje się 30 godzin kontaktowych, 20 godzin pracy studenta na przygotowanie dwóch prezentacji wybranych wyników badań CBOS wraz z komentarzem oraz 40 godzin na przygotowanie się studenta do testu zaliczeniowego. Łącznie 90 godzin.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są na ogląd wyników nowszych badań sondażowych CBOS dających charakterystykę polskiego społeczeństwa i jego dzisiejszych przemian. Są w ten sposób kontynuacją przedmiotu „Dynamika zmian społeczeństwa polskiego” realizowanego w semestrze poprzednim. Szczegółowe zagadnienia są w istotnej mierze pozostawione wyborowi Studentów, stąd zmienność ich doboru w poszczególnych latach.

Na studiach stacjonarnych przewiduje się 30 godzin kontaktowych, 20 godzin pracy studenta na przygotowanie dwóch prezentacji wybranych wyników badań CBOS wraz z komentarzem oraz 40 godzin na przygotowanie się studenta do testu zaliczeniowego. Łącznie 90 godzin.

Literatura:

Literaturę źródłową stanowią ustalone raporty (komunikaty) z badań sondażowych CBOS dostępne na www.cbos.pl Charakter pomocniczy ma literatura, którą dobierają sami studenci przygotowując się do prezentacji wybranych przez siebie wyników badań. Ta literatura służyć ma pomocą w interpretacji referowanych wyników.

Efekty uczenia się:

Student:

1) ma pogłębioną wiedzę o socjologii i jej możliwościach diagnostycznych pomocnych w rozwijaniu kompetencji w obszarach profilaktyki społecznej i resocjalizacji,

2) ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako o podmiocie istotnie obecnym w różnych obszarach życia zbiorowego,

3) ma pogłębioną wiedzę diagnostyczną o zjawiskach identyfikowanych jako problemy społeczne wymagające rozwiązania,

4) potrafi nawiązywać kontakt z materiałami empirycznymi (wynikami badań socjologicznych) dokumentującymi aktualne przemiany życia zbiorowego,

5) potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę na temat aktualnych problemów społecznych do samodzielnego poszukiwania propozycji o charakterze terapeutycznym,

6) ma wyćwiczone umiejętności w zakresie myślenia analitycznego (zapoznanie się z materiałem empirycznym – wynikami badań CBOS) i syntetycznego (dobór wątków do referowania oraz zwięzła ich prezentacja podczas zajęć),

7) zyskuje umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i udziału w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

1) Ocena dwóch-trzech prezentacji wyników badań sondażowych CBOS

2) Test egzaminacyjny składający się z ok. 15-20 pytań opartych na 10 wybranych komunikatach z badań sondażowych CBOS

3) Sprawdzanie obecności Studentów na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Misztal
Prowadzący grup: Wojciech Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Misztal
Prowadzący grup: Wojciech Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.