Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii i myśli politycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-31HFiMP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii i myśli politycznej
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione zostaną wybrane, najważniejsze tematy z zakresu historii idei oraz historii filozofii politycznej, sproblematyzowane z punktu widzenia współczesności. Wprowadzone zostaną również elementy historii filozofii powszechnej, uzupełniające problematykę filozofii politycznej.

Pełny opis:

Tematy poruszane na zajęciach:

1. Wprowadzenie do tematu filozofii politycznej

2. Konstrukcja nowożytnego państwa i problemy z tym związane

3. Podmiotowość i obywatelstwo

4. Wyzysk i formy oporu

5. Współczesne problemy filozofii politycznej

Literatura:

Wybrane lektury do wykładu:

- Tukidydes, "Wojna Peloponeska"

- Kartezjusz, "Rozprawa o metodzie"

- Thomas Hobbes, "Lewiatan"

- John Locke, "Dwa traktaty o rządzie"

- Jean-Jacques Rousseau, "Umowa społeczna"

- Eseje polityczne federalistów

- Karol Marks, "Manifest komunistyczny"

- Róża Luksemburg, "Strajk masowy, partia i związki zawodowe"

- Carl Schmitt, "Teologia polityczna"

- Carl Schmitt, "Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa : sens i niepowodzenie politycznego symbolu"

- Max Horkheimer, Theodor Adorno, "Dialektyka Oświecenia"

- Friedrich August von Hayek, "Prawo, legislacja, wolność"

- Hannah Arendt, "Korzenie totalitaryzmu"

- Hannah Arendt, "Kondycja ludzka"

- C. B. Macpherson, "The Political Theory of Possessive Individualism"

- Daniel Bell, "Kulturowe sprzeczności kapitalizmu"

- Michel Foucault, "Nadzorować i karać"

- Michel Foucault, "Narodziny biopolityki"

- Edward Said, "Orientalizm"

- Frantz Fanon, "Czarna skóra, białe maski"

- Francis Fukuyama, "Koniec historii"

- Giorgio Agamben, "Homo Sacer"

- Magdalena Środa, "Obcy, inny, wykluczony"

- Jan Werner-Mueller, "Przeciw demokracji"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kamiński
Prowadzący grup: Bartosz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kamiński
Prowadzący grup: Bartosz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)