Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumentarium projektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SCC-IP
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instrumentarium projektowe
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajecia obowiązkowe dla kierunku Socjologia Cyfrowa.

6 miejsc (po 3 miejsca na każdą grupę) przeznaczonych dla studentów Socjologii jako przedmiot fakultatywny

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń będzie dostarczenie studentom kluczowych i poszukiwanych przez pracodawców umiejętności umożliwiających prowadzenie efektywnej działalności zawodowej: naukowej i analitycznej, w tym: organizacji pracy naukowej, prezentacji i komunikacji wyników przeprowadzonych analiz, komunikacji w zespole oraz zarządzania projektami z pogranicza nauk społecznych i IT.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń będzie dostarczenie studentom kluczowych i poszukiwanych przez pracodawców umiejętności umożliwiających prowadzenie efektywnej działalności zawodowej: naukowej i analitycznej, w tym: organizacji pracy naukowej, prezentacji i komunikacji wyników przeprowadzonych analiz, komunikacji w zespole oraz zarządzania projektami z pogranicza nauk społecznych i IT.

Kurs będzie podzielony na trzy bloki tematyczne odpowiadające tym umiejętnościom:

Blok 1.: Organizacja pracy i zarządzanie projektami:

Podczas zajęć należących do pierwszego bloku tematycznego uczestnicy kursu pogłębią swoją wiedzę oraz umiejętności zarządzania projektami oraz współpracy w projektach (problemy związane ze współpracą i ich rozwiązywanie, planowanie, budżet i harmonogram projektu, zarządzanie czasem, współpraca on-line).

Blok 2: Komunikacja w zespole

Podczas zajęć należących do tego bloku studenci zostaną wprowadzeni do podstaw psychologii stosunków międzyludzkich i procesów grupowych. Każde ze spotkań w tym bloku będzie zorganizowane wokół wiodącego tematu (problemy związane z komunikacją w zespole. komunikacją międzygrupową i międzykulturową oraz dynamika procesów grupowych).

Blok 3: Prezentacja i komunikacja wyników pracy naukowej

Podczas zajęć w tym bloku uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie komunikować wyniki wykonanych przez siebie analiz

Efekty uczenia się:

K_W13 posiada pogłębioną wiedzę na temat praktycznych aspektów prowadzenia projektów badawczych i społecznych związanych z tematyką cyfrowości

K_W14 rozumie specyfikę relacji społecznych w małej grupie i dynamikę podstawowych procesów grupowych

K_U03 ma podstawowe umiejętności informatyczne pozwalające na poruszanie się w świecie cyfrowym i ułatwiające komunikację międzydziedzinową

K_U04 ma zaawansowane umiejętności komunikacyjne obejmujące komunikację międzydziedzinową (nauki społeczne/IT)

K_U05 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_U08 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego

K_U09 ma motywację do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności dzięki postawie otwartej na konieczność uczenia się przez całe życie

K_U13 potrafi wykorzystywać wybrane programy i aplikacje służące do współpracy w zespole oraz zarządzania zespołem

K_K05 jest gotów do pracy zespołowej i współpracy również międzydziedzinowej w ramach wykonywanych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Do zdobycia jest 10 punktów z każdego bloku. Każda z prowadzących poinformuje Państwa o szczegółowych zasadach punktowania zadań w ramach poszczególnych bloków.

Część zadań będą Państwo wykonywać pomiędzy poszczególnymi blokami, tak by zachować ciągłość kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Komendant-Brodowska
Prowadzący grup: Agata Komendant-Brodowska, Małgorzata Maryl-Wójcik, Paweł Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)