Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroświat Targu na Kole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-MTNK-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroświat Targu na Kole
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Założeniem seminarium nie jest realizacja z góry założonego badania gotowego scenariusza badań, ale wspólna praca, obmyśliwanie pytań, wskazywanie interesujących zagadnień badawczych i dylematów – praca w terenie. Chciałbym, żeby ten wysiłek przyniósł varsavianistyczną publikację i był naszym wkładem dokumentującym ten drobny mikroświat warszawskiego pejzażu.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia będą miały charakter socjologiczno-historyczno-etnograficznego seminarium badawczego, co oznacza, że część badań będzie wiązała się bezpośrednio z pracą w terenie. Przedmiotem tych badań (w tym: kwerendy, obserwacji uczestniczącej, wywiadów pogłębionych i ankiet) będzie pchli targ na warszawskim Kole.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter socjologiczno-historyczno-etnograficznego seminarium badawczego, co oznacza, że część badań będzie wiązała się bezpośrednio z pracą w terenie. Przedmiotem tych badań (w tym: kwerendy, obserwacji uczestniczącej, wywiadów pogłębionych i ankiet) będzie pchli targ na warszawskim Kole. Mikroświat bazaru „starzyzny” – jak pisał Leopold Tyrmand – pozostaje jednym z najbardziej zachwycających i intrygujących miejsc stołecznego pejzażu odwiedzanym przez miejscowych i obcokrajowców. Można tu kupić wszystko, spotkać każdego, poradzić się fachowca i paść ofiarą drobnych matactw, uzyskać profesjonalną poradę od kolekcjonera lub reprymendę od zwykłego cwaniaczka. Mieszają się tu różne narodowości, kultury, klasy społeczne, różne profesje i środowiska. Bazar pełni rozliczne funkcje i stwarza nietypowe problemy, z którymi musi mierzyć się administracja i służby porządkowe. Różnorodność tej mikrokultury przyciągnie wszystkich zainteresowanych socjologią miasta. Nie proponuję tu gotowego scenariusza badań, ale wspólną pracę, obmyśliwanie pytań, wskazywanie interesujących zagadnień badawczych i dylematów – pracę w terenie. Chciałbym, żeby ten wysiłek przyniósł varsavianistyczną publikację i był naszym wkładem dokumentującym ten drobny wycinek warszawskiego pejzażu, który z czasem pewnie zniknie.

Literatura:

1. Broszura pod red. W. Smoliński, M. Zarębski, Bazar Staroci na Kole Warszawa 2009

2. J. Kurczewski, M. Cichomski, K. Wiliński, Wielkie bazary warszawskie, Trio, Warszawa 2010.

3. Misztal Bronisław: Socjologiczne problemy bazaru warszawskiego, niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, 1970.

4. Misztal Bronisław: Zróżnicowanie społeczne zbiorowości przekupniów na bazarze Różyckiego, Studia Socjologiczne nr 3 / 1971.

5. Handel targowiskowy w Polsce w 1999 roku; IBNGR (Instytut Badania nad Gospodarki Rynkowej), Warszawa maj 2000.

6. Mirosława Malinowska, Targowiska w Polsce – schyłek czy rozkwit? Studia Ekonomiczne Nr 302 · 2016, s. 109-122.

7. Sulima Roch, Etnolog na wielkomiejskim bazarze, w: Tożsamość społeczno –kulturowa współczesnego miasta w Polsce, 2002, red. A. Koseski i A. Stawarz.

8. W. Piluchowska, Ład interakcji w obrocie handlowym (analiza przypadku), Warszawa 1978.

9. B. Jałowiecki, M. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

10. M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

11. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN ,Warszawa 2008.

12. https://docplayer.pl/11023218-Handel-uliczny-i-targowiskowy.html

Efekty uczenia się:

1. Udział w kolejnych etapach prowadzenia badania terenowego

2. Nabywanie krytycznych kompetencji przy analizie tekstów, oraz w kolejnych fazach projektowania badania.

3. Publikacja

Metody i kryteria oceniania:

1. Frekwencja

2. Przygotowanie i udział w zajęciach (zaangażowanie)

3. Udział w badaniu terenowym

4. Praca pisemna

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium warsztatowe, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Rakusa-Suszczewski
Prowadzący grup: Mikołaj Rakusa-Suszczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)