Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie równoległe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4010-PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie równoległe
Jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami projektowania i implementacji algorytmów równoległych w środowisku z pamięcią rozproszoną i współdzieloną. Przedstawione zostanie programowanie w modelu PGAS. Omawiane będą przykłady algorytmów równoległych, ich złożoność czasowa i implementacja przy użyciu współczesnych narzędzi i bibliotek (MPI, OpenMP, PCJ).

Pełny opis:

Programowanie równoległe (30 godz. wykład + 30 godz. ćwiczenia)

1. Modele komputerów równoległych: klasyfikacja komputerów wg Flynna, komputery z pamięcią współdzieloną i rozproszoną, wydajność komputerów.

2. Podstawowe modele programowania równoległego: programowanie w modelu przekazywania komunikatów i w modelu z pamięcią współdzieloną.

3. Przykłady algorytmów równoległych.

4. Przegląd języków i bibliotek do programowania równoległego.

5. Programowanie w językach PGAS (Partitioned Global Adress Space) takich jak CAF czy UPC.

6. Implementacja algorytmów z wykorzystaniem Message Passing Interface (MPI).

7. Implementacja algorytmów z wykorzystaniem OpenMP.

8. Programowanie równoległe w Javie.

9. Złożoność algorytmów równoległych.

10. Klasyczne problemy współbieżności i poprawność programów.

Efekty uczenia się:

Znajomość zasad tworzenia aplikacji równoległych. Znajomość podstawowych algorytmów równoległych i oceny ich złożoności. Znajomość współczesnych metod programowania równoległego.

K_W02

K_W05

K_W07

K_U09

K_U13

K_U14

K_U16

K_U17

K_U18

K_U20

K_K02

K_K03

K_K05

K_K07

K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności, zaliczenia ćwiczeń (w tym projektu programistycznego) oraz egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bała
Prowadzący grup: Piotr Bała, Łukasz Górski, Michał Hermanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bała
Prowadzący grup: Piotr Bała, Łukasz Górski, Michał Hermanowicz, Karol Niedzielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)