Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne systemy obliczeniowe, bazodanowe i sieciowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4010-WSO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy obliczeniowe, bazodanowe i sieciowe
Jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład poświęcony prezentacji najważniejszych architektur procesorów i ich charakterystyce. Druga część wykładu obejmuje charakterystykę współczesnych architektur systemów komputerowych. W dalszej części omówione są rozwiązania do przechowywania danych oraz współczesne rozwiązania sieciowe.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następującą tematykę:

Przegląd rozwoju architektur procesorów

Procesory skalarne

Architektura RISC

Procesory wektorowe – przykłady

Procesry CELL i ich własności

Procesory ARM

Charakterystyka systemów wieloprocesorowych

Podstawowe architektury w modelu pamięci rozproszonej i przykłady systemów

Podstawowe architektury SMP

Chłodzenie systemów komputerowych

Zasilanie współczesnych systemów komputerowych: Green computing

Współczesny systemy składowania danych

Macierze dyskowe

Roboty taśmowe

Systemy SAN (Storage Area Network)

Przegląd współczesnych technologii sieciowych

Współczesne technologie sieciowe w rozwiązaniach klastrowych i sieciach SAN.

Transmisja głosu w sieciach pakietowych. Technologie VoIP.

Protokoły transmisji video i multimediów.

Efekty uczenia się:

Znajomość współczesnych systemów komputerowych, sieciowych i bazodanowych oraz stosowanych rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Znajomość trendów rozwojowych.

K_W06

K_W07

K_U09

K_U13

K_U14

K_U21

K_U22

K_U23

K_K01

K_K02

K_K03

K_K05

K_K07

K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia będą weryfikowane za pomocą egzaminu pisemnego w formie testu. Dodatkowo studenci będą wykonywali szereg zadań praktycznych związanych z instalacją, konfiguracją systemów obliczeniowych, sieciowych i bazodanowych. Zadania programistyczne będą realizowane w postaci projektów. Sprawozdania z projektów przygotowane przez studentów będą oceniane przez osoby prowadzące zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bała
Prowadzący grup: Piotr Bała, Michał Dzikowski, Łukasz Górski, Grzegorz Gruszczyński, Michał Hermanowicz, Rafał Maszkowski, Karol Niedzielewski, Robert Paciorek, Jarosław Skomiał, Maciej Szpindler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bała
Prowadzący grup: Piotr Bała, Michał Dzikowski, Łukasz Górski, Grzegorz Gruszczyński, Michał Hermanowicz, Rafał Maszkowski, Karol Niedzielewski, Robert Paciorek, Jarosław Skomiał, Maciej Szpindler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)