Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zastosowania informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4010-WZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zastosowania informatyki
Jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest prezentacji tematyki badań realizowanych w ICM wraz z potencjalnymi tematami prac magisterskich. W trakcie konwersatorium pracownicy ICM oraz zaproszeni goście prezentują prowadzone badania naukowe związane z obliczeniami naukowymi. Tematyka prac jest bardzo różnorodna, od tematów czysto informatycznych po zastosowania w naukach przyrodniczych, społecznych czy w obliczeniach inżynierskich. Zajęcia mają charakter mini konferencji.

Pełny opis:

Pracownicy rozpoczynający w danym roku akademickim projekty magisterskie prezentują tematykę swoich seminariów i wykładów monograficznych podczas ok. 1,5 godzinnego wystąpienia.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych tematów badawczych w obszarze inżynierii obliczeniowej (K_W03, K_W07, K_W08, K_W11, K_U07, K_U09, K_U13, K_K05, K_K07, K_K10).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności, efekty kształcenia będą monitorowane poprzez indywidualne rozmowy ze studentami przeprowadzane w celu określenia tematyki pracy magisterskiej i wyboru opiekuna pracy. Rozmowy będą przeprowadzane przez osoby prowadzące seminaria magisterskie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bała
Prowadzący grup: Aneta Afelt, Piotr Bała, Dominik Batorski, Łukasz Górski, Miron Kursa, Jan Malawko, Krzysztof Nowiński, Franciszek Rakowski, Karolina Szafranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bała
Prowadzący grup: Aneta Afelt, Piotr Bała, Dominik Batorski, Łukasz Górski, Miron Kursa, Jan Malawko, Krzysztof Nowiński, Franciszek Rakowski, Karolina Szafranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)