Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie prezentacji multimedialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-PPM-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie prezentacji multimedialnych
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie CKNJOiEE UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs skierowany jest do studentów zainteresowanych efektywnym projektowaniem prezentacji multimedialnych przy pomocy programów desktopowych programów oraz aplikacji webowych.

Pełny opis:

Skuteczna komunikacja wizualna jest ważnym elementem akademickiej aktywności każdego studenta. Ponadto znajduje szerokie zastosowanie w dalszej karierze zawodowej. Jest kluczowym elementem przyciągającym odbiorców, służy budowania relacji i promuje markę,

Ten praktyczny kurs pozwala poznać lepiej różne narzędzia wizualizujące treść: prezentacje, raporty, infografiki, grafikę do mediów społecznościowych oraz dokumenty drukowane.. Korzystając z różnych technik i najlepszych praktyk nauczysz się różnych technik kompozycyjnych, poznasz inspirujące narzędzia oraz zaprojektujesz oryginalne własne projekty.

W kursie wykorzystane zostanie dostępne oprogramowanie desktopowe (PowerPoint) oraz aplikacje webowe (GoogleSlides, Visme, Infogram, Prezi, Adobe Spark, Canva, itp.)

Kurs podzielony jest na 10 jednostek tematycznych. Każda z nich kończy się autorskim projektem.

Na wstępie omówione zostaną podstawowe elementy projektu graficznego: linie, kształty, powierzchnia negatywna, praca z siatką, czcionki i kolory.

W dalszej części przewidywana jest praca nad autorskimi projektami z sugerowanymi narzędziami. Całość zostanie zrealizowana na platformie Moodle.

Literatura:

Duarte, N., 2016. Slide:Ology. Bejing: O'Reilly.

Duarte, N., 2017. Resonate. Skillsoft.

Gallo, C., 2013. Presentation Secrets Of Steve Jobs. New York: McGraw-Hill.

Reynolds, G., 2010. Presentation Zen Design. Berkeley, Calif.: New Riders.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studentka / student osiąga następujące efekty kształcenia w zakresie:

a. wiedzy:

- ma wiedzę z zakresu zaawansowanych funkcji programów prezentacyjnych niezbędnych w pracy akademickiej (K_W01)

b.umiejętności

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje zawarte w Internecie w zakresie wykorzystania aplikacji Web2.0 (K_U01)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wykorzystaniem aplikacji webowych i desktopowych(K_U02)

- samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wykorzystaniem internetowych narzędzi do współpracy (K_U03)

c.kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_KO1)

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, planując i realizując wspólne projekty dzięki wykorzystaniu webowych narzędzi do pracy grupowej (K_K02)

- selekcjonować i użytkować informacje zawarte w Internecie w zakresie wykorzystania aplikacji Web2.0 (K_U01)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wykorzystaniem aplikacji webowych i desktopowych(K_U02)

- samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wykorzystaniem internetowych narzędzi do współpracy (K_U03)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia podzielone są na sesje tematyczne. Każda sesja zakłada realizację określonego zadania / projektu. Podstawą oceniania poszczególnych zadań cząstkowych jest ich oryginalność, rzetelność oraz odpowiedni poziom akademicki. Za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 6 punktów. Przewidziane są również quizy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Al-Khatib
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)