Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 14

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 14 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 21
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 6
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Eliza Fijałkowska-Ładak
Literatura:

Podręcznik wiodący:

Eales, F. & Oakes, S. (2016). SpeakOut. Upper Intermediate. Pearson Longman 2nd edition ( NOWA Edycja.)

Podręczniki uzupełniające:

Using Collocations for Natural English, Delta Natural English

English Pronunciation in Use by Martin Hewings, OUP

Grammar Practice Activities by Penny Ur, CUP

Oxford English Grammar Course, Michael Swan, Catherine Walter, OUP

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

Edukacja

Początki

Uczucia / Cechy osobowości

Problemy społeczne

Działalność charytatywna

Szczęście

Czas wolny

Podróże

Semestr letni:

Wprowadzenie do przygotowania prezentacji

Opowiadania, ulubione książki i filmy

Niezapomniane przygody

Reklamy, wynalazki, innowacyjne pomysły

Metody dydaktyczne:

• Praca w parach i grupach – zadania polegające na uzupełnieniu luki komunikacyjnej, dyskusje, wyrażanie opinii na dany temat, przedstawianie argumentów za i przeciw, gry i zabawy językowe

• Dyskusje panelowe,krótkie prezentacje indywidualne

• Różne rodzaje wypowiedzi pisemnych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy: aktywność na zajęciach: 25% oceny, wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny, wynik testu końcowego: 50% oceny. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).

Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)

93 – 98% 5 (bardzo dobry)

87 – 92% 4+ (dobry plus)

77 – 86% 4 (dobry)

71 – 76% 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30 x 2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia. W przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze.

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów wszystkich Wydziałów UW.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia prowadzone za pomocą Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)