Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 19

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 19 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala C 406
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3 jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Klara Małowiecka
Literatura:

Speakout 2nd edition + My English Lab

Upper-intermediate

Zakres tematów:

1 semestr

Time for a chat. Czas na pogawędkę.

Direct and indirect questions. Pytania bezpośrednie i pośrednie.

An advice forum message. Wiadomość na forum z poradami.

Try something new. Spróbuj czegoś nowego.

Present Perfect. Czas Present Perfect.

I’d like to enquire ... Chciałbym się dowiedzieć …

Great experiences. Wspaniałe doświadczenia.

Local heroes. Lokalni bohaterowie.

2 semestr

You’re being watched. Jesteś obserwowany.

Strona bierna

A letter of complaint. List z zażaleniem.

Opinions. Opinie.

Issues

A quiet revolution. Cicha rewolucja.

Issues

And the moral is … A morał jest taki …

Sayings. Powiedzenia.

A story. Opowiadanie.

A life in six words. Życie w sześciu słowach.

Stories

I wish I could cook very well. Chciałbym umieć dobrze gotować.

Books. Książki.

”Tess”. Powieść „Tess”.

Stories

Free time. Czas wolny.

Present and past habits. Obecne i przeszłe zwyczaje.

An opinion essay. Rozprawka wyrażająca opinię.

Travelling. Podróżowanie.

Future forms. Sposoby wyrażania przyszłości.

How does it work? Jak to działa?

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna, podejście zadaniowe,

techniki dydaktyczne: Oglądanie i komentowanie, ustne i pisemne, wiadomości telewizyjnych; oglądanie, słuchanie fragmentów nagranych programów informacyjnych; czytanie tekstów z internetu i prasy; analiza formy programów i tekstów, oraz sposobów prezentowania wydarzeń; rozwiązywanie różnych ćwiczeń utrwalających słownictwo – teksty z lukami, dobieranie synonimów i kolokacji, edycja tekstów, pisanie informacji prasowych i komentarzy, relacje ustne z przeczytanych tekstów; sporządzanie notatek oraz tematycznych słowniczków; omawianie nowego słownictwa nie tylko w celu wyjaśnienia znaczeń, ale także zwracanie uwagi na sposoby łączenia się wyrazów z innymi elementami zdania i podkreślanie cech i znaczeń typowych dla tekstów prasowych; wygłaszanie krótkich prezentacji na forum grupy; zadawanie pytań do tekstów i materiałów filmowych, planowanie wywiadów, praca w parach i grupach, wymiana wiadomości w grupie, ćwiczenia związane z podstawowymi zagadnieniami gramatycznymi występującymi w tekstach, analiza i ćwiczenia podstawowych form pisanych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru obejmuje:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne trzy nieobecności bez usprawiedliwienia)

-aktywne uczestnictwo w zajęciach

-zaliczenie mini-testów

-obowiązkowa prezentacja

- test końcowy

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów II roku Wydziału Zarządzania UW.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą platformy Zoom

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)