Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 2

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 6
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Harrison
Literatura:

Podręcznik wiodący:

Eales, F. & Oakes, S. (2016). SpeakOut. Upper Intermediate. Flexi Course Book 1, 2nd Edition. Harlow: Pearson

1. Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. Student’s Book. B2 Upper Intemediate. Cambridge: Cambridge University Press

2. Lane, S. (2011). Instant Academic Skills. Cambridge: Cambridge University Press

3. Mann, M. & Taylore-Knowles, S. (2008). Destination B2 Intermediate Student Book with Key. United Kingdom: Macmillan

4. McCarthy, M and O’Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press

5. McCarthy, M. & O’Dell, F. (2007). English Phrasal Verbs in Use. Upper Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press

6. Swan, M. & Walter, C. (1997). How English works. Oxford: Oxford University Press

Zakres tematów:

Semestr zimowny

Tematy:

1. Cechy charakteru

2. Samopoczucie

3. Doświadczenia życiowe

4. Ważne tematy

5. Społeczeństwo i inwigilacja

6. Co to jest szczęście

7. Organizacje charytatywne

8. Zażalenia

9. Wady

10. Przyszłość

11. Niezwykłe wakacje

12. Procedury

Semestr letni

Tematy:

1. Anegdoty

2. Historie

3. Rzeczy, których żałujemy

4. Książki

5. Sceny w filmach

6. Wynalazki

7. Marketing wirusowy

8. Szalone pomysły

9. Burza mózgów

10. Biznes

11. Geniusz

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna z przewagą komunikacyjnej poprzez aktywizację uczestników kursu, pracę w grupach, parach oraz indywidualną, odgrywanie ról, przygotowywanie i prezentowanie wyników swoich własnych projektów przez studentów, oglądanie i słuchanie nagrań audio i wideo, dyskusje, analiza tekstów , pisanie rozprawek.

Ćwiczone będą

Mówienie: przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji, uzyskiwanie i podawanie informacji przez telefon, opowiadanie o własnych doświadczeniach, opisywanie charakteru, zadawanie osobistych pytań, opowiadanie o ludziach z którymi dobrze się rozumiemy, opowiadanie o tym, jak spotkaliśmy daną osobę, wyrażanie i reagowanie na różne opinie, opisywanie organizacji charytatywnych i problemów społecznych, dyskusja o społeczeństwie nadzoru, prezentowanie argumentów wspierających nasz punkt widzenia, dyskusja o szczęściu, opisywanie procedur i procesów, opisywanie i polecanie ciekawych zajęć, rozmowa o sportach, dyskusja o złych nawykach i o tym jak sobie z nimi radzić, rozmowa o wakacjach, programach telewizyjnych, polecanie ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu, opisywanie rzeczy, które lubimy lub nie, opisywanie ulubionej sceny filmowej, wyrażanie żalu i życzeń, opisywanie siebie jako czytelnika, streszczanie książki, sugerowanie pomysłów, opisywanie efektów wynalazków, dyskutowanie o trikach reklamowych, burza mózgów, wyrażanie obaw.

Pisanie: opis pierwszego spotkania z daną osobą, list nieformalny, zażalenie lub reklamacja, różnice między językiem formalnym i nieformalnym, rady o tym, jak być szczęśliwym pisane na stronę internetową, wypracowanie wyrażające opinie, opisywanie wydarzenia z przeszłości, użycie przysłówków w anegdotach, opis ulubionej sceny filmowej, raport sporządzony na podstawie tabeli z danymi, porównywanie liczb i innych danych, zaprojektowanie ulotki.

Słuchanie: program radiowy o szukaniu współlokatorów, opisy osobistych doświadczeń i związanych z nimi odczuć, rozmowa telefoniczna klienta z sekretariatem szkoły językowej, serial telewizyjny o pierwszych dniach na uniwersytecie. Program radiowy o bardzo krótkich historyjkach, ludzie polecający swoje ulubione książki, serial telewizyjny “Tess of the D’Ubervilles”, grupa przeprowadzająca “burzę mózgów”, program BBC o zabawnych pomysłach.

Czytanie: opisy osób na stronie internetowej pozwalającej znaleźć odpowiedniego współlokatora, list nieformalny, recenzja programu telewizyjnego, test psychologiczny, krótkie ogłoszenia, artykuły prasowe o organizacjach charytatywnych, quiz z wiedzy geograficznej, fragmenty artykułów prasowych, artykuł o problemach osób spędzających zbyt wiele czasu grając w gry komputerowe, quiz podróżniczy, opowiadania z morałem, biografia sławnej osoby, artykuł o ulubionej scenie filmowej, artykuł o najgorszych wynalazkach, quiz o reklamie, 5 zasad przeprowadzenia efektywnej “burzy mózgów”.

Sylabus opracowano na podstawie: Eales, F. & Oakes, S. (2016). SpeakOut. Upper Intermediate. Flexi Course Book 1, 2nd Edition. Harlow: Pearson

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy: aktywność na zajęciach: 25% oceny, wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny, wynik testu końcowego: 50% oceny. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).

Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)

93 – 98% 5 (bardzo dobry)

87 – 92% 4+ (dobry plus)

77 – 86% 4 (dobry)

71 – 76% 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30 x 2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia. W przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze. Opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów wszystkich Wydziałów UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)