Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 31

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 31 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 6
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 6
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Habielska
Literatura:

Podręcznik : Life, second edition, Split Edition B, Paul Dummett, John Hughes, Helen Stephenson wydawnictwo- National Geographic Learning

Poziom B2 – Upper-Intermediate

Dodatkowe materiały (przykłady):

Instant Academic Skills, CUP

Check your vocabulary for Academic English, Macmillan

Exploring British Culture, Jo Smith

Skillful- Listening&Speaking Macmillan Academic Skills

Time Almanach 2019, Encyclopaedia Britannica

Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O’Dell, CUP

Global Issues, Peter Grundy, OUP

Window on Britain, DVD, Oxford English Video

On the Air! Listening to radio talk, CUP

Practical English Usage, Michael Swan , OUP

Książki z serii TEST YOUR... wydawnictwa Penguin English Guides

Książki z serii PAIR WORK, VOCABULARY wydawnictwa Penguin

Prasa anglojęzyczna

Nagrania Audio-Video-DVD, TV

Strony internetowe stacji TV (CNN, Sky News , Euro News, BBC World, Onestopenglish)

Strona internetowa News From Poland, Poland.pl

Strony internetowe przeznaczone do nauki języka angielskiego

Słowniki angielskie- Oxford Collocations, Longman Exam Dictionary

Fragmenty wykładów akademickich

Materiały autorskie lektora

Środki dydaktyczne- wykorzystanie odtwarzacza DVD, CD, Video, TV

Zakres tematów:

Tematy:

1. Zwyczaje i zachowanie (wychowywanie dzieci, nawyki żywieniowe, konwencje kulturowe, tradycje ślubne, święta)

2. Nadzieje i ambicje (ludzkie komputery, pragnienia, wybory)

3. Wiadomości (wydarzenia, wpływ prasy, cenzura)

4. Utalentowani ludzie (niezwykłe kariery i talenty, rozmowa kwalifikacyjna)

5. Wiedza i nauka (innowacje, pamięć, style uczenia się)

6. Pieniądze (oszczędzanie, gospodarka, usługi, start-up)

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna, podejście zadaniowe.

Uwaga- w przypadku kolejnej fali pandemii w semestrze zimowym 2021/2022 zajęcia będą odbywać się na komunikatorze ZOOM i na platformie CKC

Formy pracy- indywidualna, w parach i grupach. Studenci są zachęcani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, wykazywania inicjatywy w doborze tematów i form pracy. Studenci korzystają ze słowników angielskich, czytają prasę anglojęzyczną, organizują mini-debaty, prezentacje, odgrywają ‘role‘. Lektor namawia do samodzielnej nauki (podaje przydatne w nauce adresy stron internetowych, prezentuje nowości wydawnicze, zachęca do czytania prasy w języku angielskim), anonsuje ciekawe nadchodzące programy TV, tematy do przemyśleń, pobudza do samodzielnego odkrywania reguł gramatycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny,

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen:

99 - 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia.

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów wszystkich Wydziałów UW.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki, 9.45-11.15 w sali nr 6 w budynku Szkoły Języków Obcych na głównym kampusie.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą platformy KAMPUS 2 oraz ZOOM.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)