Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 6

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Kurtycz
Literatura:

Literatura

Podręcznik wiodący David Cotton David Falvey Simon Kent Language Leader Upper Intermediate - Pearson Longman

Pomocnicze: Marion Grussendorf English for Presentations

Nick Ceramella and Elizabeth Lee Cambridge English for the Media

B. Otto Here is the News

Michael Lewis The Lexical Approach

Michael Lewis Implementing The Lexical Approach

Hanna Komorowska Metodyka nauczania języków obcych

Wiadomości telewizyjne, materiały z prasy i internetu

Lektor wykorzystuje wiedzę zdobytą na podyplomowych studiach dziennikarskich

Zakres tematów:

Zakres tematów:

Wystąpienia publiczne, prezentacje

Ekologia - problemy pojawiające się często w mediach - kwoty połowowe, zagrożone gatunki, organizacje ekologiczne, katastrofy ekologiczne

Funkcjonowanie mediów i ich rola w społeczeństwie

Katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka

Oskarżenia i procesy sądowe

Zdrowie

Podstawowe formy pisane

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne

Metoda eklektyczna, podejście zadaniowe,

techniki dydaktyczne: Oglądanie i komentowanie, ustne i pisemne, wiadomości telewizyjnych; oglądanie, słuchanie fragmentów nagranych programów informacyjnych; czytanie tekstów z internetu i prasy; analiza formy programów i tekstów, oraz sposobów prezentowania wydarzeń; rozwiązywanie różnych ćwiczeń utrwalających słownictwo – teksty z lukami, dobieranie synonimów i kolokacji, edycja tekstów, pisanie informacji prasowych i komentarzy, relacje ustne z przeczytanych tekstów; sporządzanie notatek oraz tematycznych słowniczków; omawianie nowego słownictwa nie tylko w celu wyjaśnienia znaczeń, ale także zwracanie uwagi na sposoby łączenia się wyrazów z innymi elementami zdania i podkreślanie cech i znaczeń typowych dla tekstów prasowych; wygłaszanie krótkich prezentacji na forum grupy; zadawanie pytań do tekstów i materiałów filmowych, planowanie wywiadów, praca w parach i grupach, wymiana wiadomości w grupie, ćwiczenia związane z podstawowymi zagadnieniami gramatycznymi występującymi w tekstach, analiza i ćwiczenia podstawowych form pisanych

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Student musi uzyskać odpowiednią liczbę punktów za każdy z następujących elementów: obecności na zajęciach, prace domowe, prezentację na zajęciach na wybrany temat (jedną w semestrze), testy. Brana jest pod uwagę aktywność na zajęciach.

Aby uzyskać zaliczenie należy uzbierać ok. 130 punktów. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności.

ZALICZANIE LEKTORATÓW OGÓLNE:

//www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=122

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla grup międzywydziałowych, dla studentów wszystkich wydziałów UW.

Profil: język mediów. Nacisk na rozumienie ze słuchu, wystąpienia publiczne i elementy akademickie, oraz słownictwo związane z tematami podanymi wyżej

uwaga, podręcznik będzie wykorzystany częściowo, w zakresie podanych tematów oraz koniecznych zagadnień gramatycznych i związanych z różnymi formami tekstów pisanych. Będzie stanowić też źródło materiałów do pracy własnej studentów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)