Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany B2 + , profil Nauki Społeczne [4024-ANGSPOB2PLUS] Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany B2 + , profil Nauki Społeczne [4024-ANGSPOB2PLUS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 34
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Ozyra
Literatura:

materiały własne lektora

Zakres tematów:

1.Proces rekrutacji (opis stanowiska pracy, profil kandydata, pozyskiwanie nowych pracowników, zarządzanie talentami) – 4h

Analiza: zakres obowiązków na stanowisku kierownika działu w Marks & Spencer, profil kandydata na stanowisko doradcy klienta w AQA

2.Selekcja kandydatów (dokumenty aplikacyjne, rozmowy kwalifikacyjne) – 8h

Analiza: ogłoszenie o pracę w Virgin Atlantic; autentyczne przykłady życiorysów i listów motywacyjnych, przykład nieprawidłowej rozmowy kwalifikacyjnej – analiza błędów

3.Stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (umowy pracownicze, procedury składania i rozpoznawania skarg, bezpieczeństwo i higiena pracy, związki zawodowe, etc.) – 6h

Analiza: list nominacyjny potwierdzający zatrudnienie w firmie T-Solutions, umowa o pracę na stanowisku asystenta nauczyciela, strona rządowa dot. pracowników tymczasowych, Equality Act 2010 (zakaz dyskryminacji pracowników)

4.Szkolenia i rozwój personelu (coaching, mentoring i doradztwo, kluczowe kompetencje pracowników, ocena okresowa pracownika) – 6h

Analiza: formularz oceny okresowej pracownika, przykład nieprawidłowej rozmowy oceniającej – analiza błędów, rozmowa ewaluacyjna w firmie ubezpieczeniowej, raport z rozmowy oceniającej

5.Nagradzanie pracowników (wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe świadczenia, elastyczna organizacja pracy) – 4h

Analiza: organizacja pracy w eBay

Metody dydaktyczne:

komunikacyjne uczenie języka, podejście zadaniowe, technologie informacyjne, praca indywidualna i w parach, praca w grupach, uczenie sytuacyjne, odgrywanie ról, rozwiązywanie problemów, dyskusja dydaktyczna, debata, symulacje

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia kursu:

● egzamin pisemny ze znajomości słownictwa,

● wypowiedź ustna/pisemna na zadany temat związany z branżą HR

Test końcowy odbędzie się na ostatnich zajęciach w klasie lub w formie online.

Uwagi:

30h kurs języka angielskiego English for Human Resources na poziomie ponad średnio zaawansowanym B2+ dla studentów studiów magisterskich UW.

Czwartek 13.15 - 14.45

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą platformy elearningowej ZOOM.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)