Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia III [2400-PP2MI3] Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 221

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Mikroekonomia III [2400-PP2MI3]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 221 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala B105
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Olga Kiuila
Literatura:

Obowiązkowa:

•Varian H.R. (2016), Mikroekonomia: kurs średni - ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa (także w formacie ebook)

•Bergstrom T.C., H.R. Varian (2009), Test bank for Intermediate Microeconomics A Modern Approach, W.W.Norton

Dodatkowa:

•Bergstrom T.C., H.R. Varian (2003), Mikroekonomia: ćwiczenia, PWN, Warszawa

•Borland J. (2008), Microeconomics: case studies and applications, Cengage Learning Australia

•Mansfield E., G.W. Yohe (2003), Microeconomics: theory and applications, W.W. Norton

•Mansfield E., J. Peoples (2003), Microeconomic Problems: case studies and exercises for review, W.W. Norton

•Pindyck, R.S., D.L. Rubinfeld (2018), Microeconomics, Prentice Hall (także w formacie ebook)

Zakres tematów:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami mikroekonomii (rozdziały zgodnie z Varian 2016):

•równowagą cząstkową na rynku dóbr finalnych, czekanie w kolejce (r. 16);

•problematyką interwencji rządowej na rynku konkurencyjnym i w monopolu (w tym: różnych form podatków, ceł, kwot importowych, subsydiów, ograniczeń na ceny, ograniczeń ilościowych, skupów interwencyjnych, dopłat bezpośrednich) oraz jej wpływu na ceny, poziom sprzedaży, nadwyżki konsumenta i producenta, efektywność ekonomiczną (r. 16 oraz Pindyck r. 9);

•podstawowymi pojęciami i narzędziami ekonomii dobrobytu – modelem czystej wymiany, pojęciem równowagi ogólnej, diagramem Edgewortha, Prawem Walrasa, prawami ekonomii dobrobytu (r. 31);

•produkcją a pierwszym twierdzeniem ekonomii dobrobytu, produkcją a drugim twierdzeniem ekonomii dobrobytu, przewagą komparatywną, efektywnością Pareta (r. 32);

•agregacją preferencji, funkcją dobrobytu społecznego, maksymalizacją dobrobytu (r. 33);

•efektami zewnętrznymi, metodami internalizacji efektów zewnętrznych (w tym podatek Pigou) (r. 34);

•pojęciami dóbr publicznych i klubowych, jazdą na gapę, głosowaniem, mechanizmem Vickreya-Clarke’a-Grovesa, problemami z mechanizmem VCG (r. 36);

•podstawowymi zagadnieniami z zakresu asymetrii informacji (ex ante i ex post) - w tym pojęciem poprawności motywacyjnej, selekcji negatywnej i pokusy nadużycia, modelem pryncypał-agent, modelem rynku edukacyjnego, sygnalizowaniem (r. 37).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu zależy od liczby zdobytych punktów, będącej średnią ważoną liczby punktów za poszczególne składowe (wagi

podano w nawiasach):

a) aktywny udział w zajęciach (30%) – do prowadzącego grupy należy decyzja, w jaki sposób naliczać punkty (np. wejściówki, omówienie pracy domowej, rozwiązywanie zadań w trakcie lekcji, itd.)

b) udział w debacie lub/oraz przygotowanie referatu lub/oraz prezentacja lub/oraz przygotowanie i omówienie plakatu (20%) - do prowadzącego grupy należy decyzja, które z tych elementów wprowadzić i na jakich zasadach, ale co najmniej jeden z tych elementów musi zostać wprowadzony

c) wspólny dla wszystkich grup kursu egzamin końcowy (łącznie max 30 zadań) w formie testu jednokrotnego wyboru oraz/lub pytań otwartych (50%) – zakres materiału obejmuje teorie i zadania według tematów podanych w „Pełnym opisie przedmiotu” (materiał z powyższego pkt (b) nie wchodzi bezpośrednio do tego zakresu)

Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie min 50% maksymalnej liczby punktów za końcowy egzamin ORAZ min 50% maksymalnej łącznej liczby punktów uzyskanych za składowe a), b) i c).

Poprawiać w drugim terminie można wyłącznie egzamin oraz referat. Nowy wynik unieważnia poprzedni. O zasadach poprawiania referatu decyduje prowadzący grupy, ale poprawiony referat musi zostać oddany przed egzaminem w sesji poprawkowej.

Używane narzędzia - platformy do zajęć zdalnych dopuszczone przez UW lub narzedzia dostępne w salach podczas spotkań stacjonarnych, dodatkowe wspomagające narzedzia wybrane przez prowadzącego grupę.

Weryfikowanie obecności – zasady będą ogłoszone przez każdego prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)