Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany wyższy, e-lektorat [4024-ANGSB2.1.b] Semestr letni 2021/22
Lektorat, grupa nr 15

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany wyższy, e-lektorat [4024-ANGSB2.1.b]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 10:00 - 11:30
sala 14A
Gmach Wydziału Biologii - Miecznikowa 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bartosz Jurczak, Maria Mieszkowska
Literatura:

Materiały internetowe dostępne na http://kampus.come.uw.edu.pl/ oraz materiały własne lektora.

Zakres tematów:

1 Zdrowie

2 Sport

3 Sztuka

4 Muzyka

5 Film i teatr

6 Opowiadania

7 Moda

8 Kariera

9 Edukacja

10 Technologia

Metody dydaktyczne:

nacisk na komunikację i umiejętność kreatywnego myślenia

wykorzystanie podejścia opartego na zadaniach (task based)

nacisk na podstawowe strategie: socjalizacyjną, kompensacyjną, informacyjną, perswazyjną, strukturyzacyjną i postaw intelektualnych

korzystanie z materiałów audiowizualnych (telewizja, radio, film, internet, muzyka)

praca z materiałami autentycznymi (dziennik telewizyjny, programy dokumentalne, rekomendowana prasa i literatura

praca w parach, w grupach, samodzielna, nauczanie frontalne

tworzenie przyjaznej i motywującej atmosfery podczas prowadzonych zajęć

dyskusje, role plays, interpretacja tabel i wykresów

praca ze słownikami i innymi pomocami naukowymi

podkreślanie celowości i praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej oraz 60% punktów za obecność na zajęciach synchronicznych online, co jest warunkiem przystąpienia do testu końcowego z całości materiału. Na ocenę końcową składają się: punktacja z platformy: 60%, wynik testu: 30% i obecność na zajęciach synchronicznych online: 10%.

Skala ocen

99–100% 5! (celujący)

93–98% 5 (bardzo dobry)

87–92% 4+ (dobry plus)

77–86% 4 (dobry)

71–76% 3+ (dostateczny plus)

60–70% 3 (dostateczny)

Na podstawie: http://szjo.uw.edu.pl/warunki-zaliczenia-lektoratow/

Uwagi:

Semestralny kurs stacjonarno-internetowy z przewagą zajęć internetowych, obejmujący 8 spotkań tradycyjnych w następujących terminach: 22.02, 8.03, 22.03, 5.04, 26.04, 10.05, 24.05, 7.06, (45 min.)

Materiały znajdują się na platformie językowej COME: http://kampus.come.uw.edu.pl/ Warunkiem koniecznym uczestnictwa w e-zajęciach jest zarejestrowanie i zalogowanie się (PESEL i hasło USOS) na platformie językowej COME http://kampus.come.uw.edu.pl/

UWAGA: W KURSIE MOŻNA UCZESTNICZYĆ TYLKO RAZ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)