Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XIX w. [3002-1HKP2COD] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia kultury polskiej XIX w. [3002-1HKP2COD]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Piotr Kubkowski
Literatura:

Zajęcia "Narodziny ciała nowoczesnego" sem. zimowy 22/23

Spis lektur:

OPRACOWANIA:

Deslandes Paul R., Oxbridge men. British masculinity and the undergraduate experience. 1850–1920, Bloomington – Indianapolis 2005

Dobkowska Joanna, Wasilewska Joanna, W cieniu koronkowej parasolki. O modzie i obyczajach w XIX 
wieku, Warszawa 2016. 
 


Elias Norbert, Rozważania o Niemcach. Zmaganie o władzę a habitus narodowy i jego przemiany w 
XIX i XX wieku, Poznań 
1996

Franke Jerzy, „Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty, Warszawa 2013.

Główne kierunki rozwoju wychowania fizycznego od końca XVIII wieku do 1918 roku, Wrocław i in. 1968.

Kane Michael, Modern Men. Mapping Masculinity in English and German Masculinity, 1880-1930, London – New York 1999.

Kobieta i kultura czasu wolnego, red. Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, Warszawa 2001

Mazur Elżbieta, Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa 1999.

Nalewajska Lilianna, Moda męska w XIX i na początku XX wieku. Fashionable, dandys, elegant, Warszawa 2010.


Olkuśnik Marek, Wyjechać z miasta... Mieszkańcy Warszawy wobec podróży, turystyki i wypoczynku na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 2015.

Vertinsky Patricia Anne, The Eternally Wounded Woman. Women, Doctors, and Exercise in the Late Nineteenth Century, Manchester – New York 1990.


Historia ciała T. 2. Od Rewolucji do I wojny światowej, red. Alain Corbin, Gdańsk 2013.


Vigarello Georges, Historia zdrowia i choroby: od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2011.

Vigarello Georges, La Silhouette. Du XVIIIe siècle à nos jours. La naissance d’un défi, Paris 2012.

ŹRÓDŁA (wybór)

Benjamin Walter, Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków, Warszawa 2010.

Belmont Leo [właśc. Leopold Blumental], W wieku nerwowym, Warszawa 1900.


Bujwid Odo, O zarazku cholery. Treściwe sposoby rozpoznawania, dezynfekcji i zapobiegania cholerze, Warszawa 1892.

Chopin Fryderyk, Listy (wybór)

Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939, Warszawa 1999.

Dodatek do ustaw Towarzystwa Dobroczynności o rozdawaniu zupy rumfordzkiey, Warszawa 1826

Filiński Bolesław, Park dra Jordana i kilka uwag o wychowaniu (…), Kraków 1891.


Gebethner Jan, Młodość wydawcy, Warszawa 1977 


Kolberg-Brzozowska Antonina, Fizyczne wychowanie dzieci podług Jędrzeja Śniadeckiego i innych, Warszawa 1902

Kowalski Zdzisław Julian, Higiena i etyka życia płciowego, Warszawa 1901. 


Korczak Janusz, Dzieci ulicy [w:] tegoż, Dzieła, T. 1., red. Hanna Kirchner, Warszawa 1992. 


Majewski Stanisław, Przewodnik do gimnastyki higienicznej, Warszawa 1874. 


Pomian Zygmunt [właśc. Feldman Wilhelm], Kodeks honorowy, Kraków 1899. 


Prus Bolesław, Kroniki (wybór)

Słonimski Antoni, Alfabet wspomnień, Warszawa 1989. 


Warszawa naszej młodości, Kraków 1957.


Żeromski Stefan, Dzienniki (wybór);

+ wybrane artykuły z prasy specjalistycznej

Zakres tematów:

Zajęcia poświęcone będą nowoczesnym praktykom i doświadczeniom cielesnym, ich instytucjonalizacjom. Długi XIX w. rozumiany tu jest jako epoka znaczących przeobrażeń, a niekiedy też narodzin nowych reżimów cielesności i nowoczesnych - mających swoją kontynuację współcześnie – sposobów posługiwania się ciałem. Mapa zagadnień:

1. Wprowadzenie. Ciało vs. dziewiętnastowieczność

2. Zarazek

3. Introspekcja

4. Sanatorium

5. Nędza/opieka

6. Neurozy i hipochondrie

7. Musztra/histeria (stwarzanie mężczyzny/kobiety)

8. Gimnastyka/pedagogika (stwarzanie dziecka)

9. Trofeum (stwarzanie zwierzęcia)

10. Lustro (portret, fotografia)

11. Moda

12. Sport

13. Podróż/turystyka

14. Ludzkie zoo (kolonizacja/wystawa)

15. Tłum/stowarzyszenie (ciało w mieście)

Metody dydaktyczne:

- dyskusja z prowadzącym i w grupie;

- analityczna i interpretacyjna praca indywidualna/zespołowa z tekstami źródłowymi;

Metody i kryteria oceniania:

PR, OA, ew. K.

- aktywność w czasie zajęć (przygotowanie, udział w dyskusjach)

- pisemna praca semestralna

Warunkiem brzegowym zaliczenia jest posiadanie max. 4 nieobecności w semestrze, z czego 2 nie wymagają wyjaśnień, a kolejne 2 należy zaliczyć podczas dyżuru prowadzącego.

Uwagi:

Temat zajęć: Narodziny ciała nowoczesnego.

Znajomość francuskiego mile widziana, lecz nie jest wymagana.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)