Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XX w. [3002-1LHKP3C] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia kultury polskiej XX w. [3002-1LHKP3C]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Justyna Kowalska-Leder
Literatura:

Pełna lista lektur zostanie przedstawiona na początku semestru. Wszystkie teksty będą udostępniane w formie skanów.

Białoszewski Miron, Pamiętnik z powstania warszawskiego, wyd. różne; pierwodruk 1970.

Błoński Jan, Biedni Polacy patrzą na getto, wyd. różne; pierwodruk 1987.

Bobkowski Andrzej, Szkice piórkiem, Warszawa 1997 i nast.

Borowski Tadeusz, opowiadania: U nas w Auschwitzu, Ludzie, którzy szli, Proszę Państwa do gazu, Dzień na Harmenzach, wyd. różne; pierwodruk 1946.

Dziennik Melanii Weissenberg 1942-1945, [w:] „Szczęście posiadać dom pod ziemią…” Losy kobiet ocalałych z Zagłady w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej, red. Jan Grabowski, Warszawa 2016.

Gross Jan Tomasz, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000 i nast.

Gross Jan Tomasz, „Ten jest z ojczyzny mojej…”, ale go nie lubię, [w:] tegoż, Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939-1948, wyd. różne; pierwodruk 1986.

Grynberg Mikołaj, Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014

Janion Maria, Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa 2009.

Janion Maria, Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 1998.

Kossak Zofia, Z otchłani, wyd. różne (rozdz.: „Wstęp”, „Życie i wiara”, „Amen”); pierwodruk 1946.

Leociak Jacek, Doświadczenie graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Warszawa 2009.

Ostrowska Joanna, Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej, Warszawa 2018.

Perechodnik Calek, Spowiedź. Dzieje rodziny żydowskiej podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce, oprac. David Engel, Warszawa 2004 i nast.

Skarga Barbara, Po wyzwoleniu…(1944-1956), Warszawa 1986 i nast.

Werner Andrzej, Zwyczajna apokalipsa: Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Warszawa 1971.

Wyka Kazimierz, Dwie jesienie, [w:] tegoż, Życie na niby. Szkice z lat 1939-1945, wyd. różne; pierwodruk 1957.

Zaremba Marcin, Wielka trwoga. Polska 1944-1947, Kraków 2012.

Zakres tematów:

Polski wiek XX – doświadczenia graniczne w świadectwach i upamiętnieniach

Zajęcia poświęcone są problematyce zbiorowych doświadczeń granicznych wpisanych w historię Polski XX wieku. Przedmiotem refleksji będą różne formy ich ekspresji i upamiętnień. Podczas zajęć dyskutowane będą zróżnicowane gatunkowo wypowiedzi na temat takich traum jak: bombardowanie miast, ukrywanie się „po aryjskiej stronie”, „likwidacje” gett, świadkowanie Zagładzie, cywilne doświadczenie powstania, uwięzienie w obozie, seksualna praca przymusowa czy zesłanie do łagru. Omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia: warunki i granice ekspresji doświadczeń granicznych, problemy metodologiczne w badaniach różnych form wyrazu traumy, problemy z pamięcią o ofiarach, międzygeneracyjny przekaz doświadczeń granicznych.

Celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z istotną dla rozumienia kultury polskiej XX wieku kategorią doświadczenia granicznego (traumy), a także doskonalenie umiejętności analizy źródeł.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja akademicka podczas zajęć i indywidualne konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

PR, OA

Przy wystawieniu oceny brana jest pod uwagę aktywność na zajęciach – m.in. przygotowanie krótkiego zagajenia do wybranego tematu. Dopuszczalne są dwie nieobecności, każdą kolejną należy zaliczyć na dyżurze. Osoby, które mają więcej niż 30 procent nieobecności w semestrze, nie mogą

złożyć pracy semestralnej, a tym samym uzyskać zaliczenia.

Na ocenę końcową składa ocena z pracy semestralnej (70 procent) i aktywność na zajęciach (30 procent).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)