Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe [2200-1K002S] Rok akademicki 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo handlowe [2200-1K002S]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala A2
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-14 09:45 : 11:15 sala A2
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 340
Limit miejsc: 500
Prowadzący: Katarzyna Bilewska
Strona domowa grupy: http://www.kph.wpia.uw.edu.pl
Literatura:

K.Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe - podręcznik, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2020

M. Modrzejewska, J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

Będzie podawana podczas zajęć.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny wykładu obejmuje następujące kwestie:

1. Pojęcie przedsiębiorcy w Kodeksie Cywilnym i prawie przedsiębiorców, pojęcie przedsiębiorstwa w znaczeniu podmiotowym, przedmiotowym i funkcjonalnym

2. Krajowy rejestr sądowy, CEiDG - zasady prowadzenia, jawność formalna i materialna, postępowanie rejestrowe.

3. Wybrani przedsiębiorcy inni niż spółki handlowe (m.in. spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa państwowe). Przedsiębiorcy zagraniczni (pojęcie, oddział przedsiębiorcy zagranicznego)

4. Firma przedsiębiorcy

5. Prokura na tle regulacji pełnomocnictwa

6. Upadłość - pojęcie, cele, przebieg postępowania w zarysie

7. Upadłość - przesłanki ogłoszenia, procedura ogłoszenia

8. Upadłość - skutki ogłoszenia

9. Upadłość - zgłaszanie wierzytelności, likwidacja masy upadłości

10. Upadłość - podział funduszów masy i podział sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy lub praw obciążonych rzeczowo

11. Upadłość - upadłość konsumencka

12. Upadłość - pozostałe zagadnienia

13. Restrukturyzacja - pojęcie, cele, przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

14. Restrukturyzacja - rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych i ich przebieg

15. Restrukturyzacja - układ: przyjęcie, zatwierdzenie, skutki

16. Restrukturyzacja - pozostałe zagadnienia

17. Papiery wartościowe - pojęcie papieru wartościowego w KC, pojęcie znaku legitymacyjnego

18. Papiery wartościowe - wybrane papiery wartościowe: weksle

19. Papiery wartościowe - pojęcie papieru wartościowego i instrumentu finansowego w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, dematerializacja papierów wartościowych, rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze

20. Papiery wartościowe - pojęcie oferty publicznej, dokumenty informacyjne związane z ofertą publiczną

21. Papiery wartościowe - obrót instrumentami finansowymi: zawieranie transakcji na rynku regulowanym, ich rozliczenie i rozrachunek,

22. Papiery wartościowe - spółka publiczna: pojęcie spółki publicznej, obowiązki informacyjne, wezwania

23. Papiery wartościowe - wybrane papiery wartościowe: obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa, obligacje zamienne (w tym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego); warranty subskrypcyjne, konosamenty

24. Finansowanie działalności gospodarczej: finansowanie przez kapitał a finansowanie dłużne (z elementami bilansu)

25. Umowy handlowe - wybrane umowy o finansowanie: umowa leasingu, umowa kredytu, umowa pożyczki, akredytywa

26. Umowy handlowe - wybrane umowy zabezpieczenia: zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa, przewłaszczenie na zabezpieczenie

27. Prawo transakcyjne (elementy i przebieg transakcji M&A, typowe postanowienia umowne i ich interpretacja, np. representations and warranties)

28. Nieuczciwa konkurencja - aspekty cywilnoprawne

29. Grupa spółek (holding, koncern): pojęcie, znaczenie w obrocie, podstawowe problemy prawne związane z funkcjonowaniem;.

30. Rola arbitrażu handlowego w rozstrzyganiu sporów gospodarczych; zdatność arbitrażowa sporu i specyfika sporu arbitrażowego pomiędzy przedsiębiorcami.

31. Podstawy europejskiego prawa spółek i rynku kapitałowego.

Metody dydaktyczne:

Metoda: wykład.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas egzaminu student powinien być w stanie przedstawić podstawowe instytucje oraz pojęcia prawa handlowego, wykazać się wiedzą w zakresie konstrukcji prawnych i umiejętnością ich prezentacji za pomocą teoretycznego opisu z uwzględnieniem orzecznictwa i stanowiska doktryny, jak również umiejętnością analizy konkretnych stanów faktycznych (kazusów).

Na egzaminie z przedmiotu prawo handlowe obowiązuje studenta znajomość zagadnień omawianych zarówno na ćwiczeniach, jak i wykładzie.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na zasadach ustalonych przez prowadzącego zajęcia i podanych studentom do wiadomości nie później niż na pierwszych zajęciach w danym semestrze.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)