Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTC1-GE] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTC1-GE]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Urszula Muchalska
Literatura:

Materiały na platformie CKC

David Cotton, David Falvey, Gareth Rees, Simon Kent "New Language Leader Advanced", Pearson, 2015

M.Vince, A.French, "Advanced language practice", podręcznik do gramatyki

Zakres tematów:

1. Prezentacje.

2. Edukacja i zatrudnienie.

a) Aktualne problemy związane z edukacją i zatrudnieniem

b) CV i list motywacyjny

c) Proces rekrutacji.

d) Przegląd czasów.

3. Pisanie streszczeń.

4. Powtórzenie i test.

5. Turystyka i ochrona środowiska. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

a) Słownictwo i kolokacje związane z tematem

b) Przedimki, czasowniki modalne.

c) Dyskusja - wyrażanie zgody i sprzeciwu.

6. Pisanie esejów.

7. Powtórzenie i test.

8. Stosunki międzynarodowe. Współpraca w biznesie.

a) Wyrażenia przyimkowe

b) Zdania podrzędnie złożone

c) Projekt. Przygotowanie planu działania w związku z sytuacją kryzysowa

9. Konstrukcja przemówień. Figury stylistyczne.

10. Aktualne problemy gospodarcze.

Metody dydaktyczne:

Nauczanie online synchroniczne i asynchroniczne.

Zadnia, ćwiczenia, fora, słowniki na platformie CKC.

Podejście komunikacyjne, podejście zadaniowe, technologie informacyjne, praca indywidualna i w parach, praca w grupach, uczenie sytuacyjne, odgrywanie ról, rozwiązywanie problemów, dyskusja dydaktyczna, debata, symulacje

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z kursu kalkulowana jest przez platformę internetową w oparciu o aktywność i wyniki studentów.

Zaleca się aktywne uczestictwo w zajęciach stacjonarnych, regularne wykonywanie zadań na platformie z uwzględnieniem terminów.

Na ocenę końcową z tych zajęć językowych składają się następujące elementy:

55% oceny – punktacja z platformy;

15% oceny – obecność i aktywność na zajęciach synchronicznych;

30% oceny – wynik testu końcowego / testów cząstkowych (min. 60% liczby punktów).

źródło: http://szjo.uw.edu.pl/warunki-zaliczenia-lektoratow/

Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)

93 – 98% 5 (bardzo dobry)

87 – 92% 4+ (dobry plus)

77 – 86% 4 (dobry)

71 – 76% 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 EC

Uwagi:

Kurs półinternetowy na poziomie zaawansowanym (C1) dla studentów Zarządzania i innych wydziałów UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)