Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (III etap edukacyjny, język angielski) 1 [4100-IMPKKDANG] Semestr zimowy 2022/23
Praktyki pedagogiczne, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (III etap edukacyjny, język angielski) 1 [4100-IMPKKDANG]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Praktyki pedagogiczne [PR_PED], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Campfield
Zakres tematów:

Główne cele praktyk na III etapie edukacyjnym:

1. Zapoznanie się ze specyfiką pracy oraz zakresem obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych nauczyciela języka angielskiego;

2. Nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji lekcji i jej dokumentowania oraz samodzielnego prowadzenia lekcji języka angielskiego;

3. Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela języka angielskiego i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk z mentorem oraz podczas zajęć z dydaktyki przedmiotowej;

4. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej i jej efektów oraz pracy własnej uczniów;

5. Zapoznanie się z zachowaniem i funkcjonowaniem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym dzieci i młodzieży;

6. Nabycie umiejętności diagnozowania pedagogicznego, planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniającej różnice indywidualne uczniów;

7. Uświadomienie studentom – przyszłym nauczycielom języka angielskiego – problemów pojawiających się w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży (biopsychicznych, społecznych, ekonomicznych).

Metody dydaktyczne:

Studenci realizują 15 godzin praktyk kształtujących kompetencje dydaktyczne (III etap edukacyjny) w formie obserwacji lekcji w szkole.

Obserwowane zajęcia są opisywane w dzienniku praktyk i na karcie obserwacji.

Po zakończeniu praktyk, studenci przedkładają dokumentację oraz portfolio opiekunowi praktyk.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia oceniane na podstawie następujących składowych:

- ocena/opinia mentora

- ocena opiekuna praktyk na podstawie przedstawionego portfolio (plany zajęć, scenariusze lekcji, refleksje po obserwowanych lekcjach)

- opisy przypadków

- dziennik praktyk

- zaprojektowane własne zadania i ćwiczenia

PROCENTOWA SKALA OCEN:

90-100% → 5

85-89% → 4,5

75-84% → 4

70-74% → 3,5

60-69% → 3

0-59% → 2

Uwagi:

Miejsce realizacji praktyk:

Praktyki zawodowe są organizowane w tych typach szkół i placówek, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje, tj.

"w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach

psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach systemu oświaty udzielających wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela." (&3, ust. 4 Uchwały nr 22 RD dla kierunku nauczanie języków obcych z dnia 16 grudnia 2021r.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)