Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 1 [4100-IMSEMDYP] Semestr zimowy 2022/23
Seminarium dyplomowe, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe 1 [4100-IMSEMDYP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Seminarium dyplomowe [SEM-DYP], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:00 - 16:30
sala 15
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Joanna Nijakowska
Literatura:

Studenci zobowiązani są przeczytać/zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i naukowymi określonymi przez osobę prowadzącą seminarium, umieszczonymi na platformie "Kampus" CKC UW, dostarczonymi na zajęcia przez osobę prowadzącą seminarium lub dostępnymi w bibliotece. Są to na przykład artykuły, rozdziały, opracowania i materiały elektroniczne (prezentacje, filmy video).

W zakresie metodologii badań studenci będą korzystać z wybranych pozycji z zakresu metodologii badań wymienionych poniżej lub ich fragmentów oraz z pozycji zdefiniowanych przez osoby prowadzące poszczególne seminaria magisterskie, w zależności od tematu pracy i rodzaju badania:

Brown, J. D., & Coombe, C. (Eds.). (2015). The Cambridge guide to research in language teaching and learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, J. D., & Rodgers, T. S. (2002). Doing second language research. Oxford: OUP.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research methods in education. London: Routledge.

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: OUP.

Mackey, A., & Gass Susan M. (2016). Second language research methodology and design. New York: Routledge.

O’leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. London: SAGE Publications.

Paltridge, B., & Phakiti, A. (Eds.). (2018). Research methods in applied linguistics: A practical resource. London: Bloomsbury Academic.

Phakiti, A., De Costa, P., Plonsky, L., & Starfield, S. (Eds.). (2018). The Palgrave handbook of applied linguistics research methodology. London: Palgrave Macmillan.

Zakres tematów:

- specjalne potrzeby edukacyjne,

- edukacja włączająca,

- uniwersalne projektowanie w edukacji,

- wybór zakresu tematycznego pracy, wybór tematu pracy,

- opracowanie bibliografii, minimum 15 pozycji,

- dobór i dokumentacja źródeł w tekście i w bibliografii - styl APA,

- wstęp do metodologii badań empirycznych (metody badawcze, techniki i narzędzia zbierania danych, techniki analizy danych),

- dziennik lektur - krytyczna refleksja i dokumentacja przeczytanych pozycji pod kątem ich wykorzystania w pracy,

- propozycja badania empirycznego - cel, pytania badawcze i zarys badania

- przygotowanie abstraktu,

Metody dydaktyczne:

Metody podające (słowne, asymilacji wiedzy) - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, tekst programowany, prezentacja multimedialna

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się) - metoda problemowa i sytuacyjna, ćwiczeniowa, giełda pomysłów (burza mózgów), studium przypadku, stoliki eksperckie, dyskusja, referat (indywidualna prezentacja studencka).

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie w pierwszym semestrze na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszcza się jedną nieobecność),

- przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach,

- terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania zadań na zajęciach synchronicznych i asynchronicznych na platformie "Kampus" CKC UW zaplanowanych na pierwszy semestr,

- uzyskania pozytywnych ocen za poszczególne zadania zaplanowane na pierwszy semestr.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia w pierwszym semestrze jest 1) zatwierdzenie tematu i abstraktu pracy magisterskiej (abstrakt zawiera zakres tematyczny pracy, cel, pytania badawcze i zarys badania oraz 15 pozycji bibliografii) oraz 2) pisemna dokumentacja postępów w zapoznawaniu się z literaturą przedmiotu (np. w postaci dziennika lektur, zawierającego krótki opis, analizę i ocenę każdej przeczytanej pozycji pod kątem ich wykorzystania w pracy magisterskiej lub określonych fragmentów/rozdziałów części teoretycznej pracy) - formę określa osoba prowadząca seminarium.

Ocena końcowa z seminarium w pierwszym semestrze stanowi:

- 75% oceny za zrealizowanie poszczególnych zadań (weryfikowane efekty uczenia się: S_W02, S_W04, S_W11, S_W18, S_U01, S_U07, S_U08, S_U09, S_U19, S_U20, S_U21, S_U22, S_K02, S_K07, S_K12, S_K13)

- 25% oceny za przygotowanie i aktywny udział w zajęciach (dyskusje, prezentacje studenckie, raporty z postępu prac) oraz terminowe wykonywanie zadań i umieszczanie ich na platformie CKC UW (weryfikowane efekty uczenia się: S_W02, S_W04, S_W11, S_W18, S_U01, S_U07, S_U08, S_U09, S_U19, S_U20, S_U21, S_U22, S_K02, S_K07, S_K12, S_K13).

Skala ocen:

95-100% - 5

90-94% - 5-

85-89% - 4+

80-84% - 4

75-79% - 4-

70-74% - 3+

65-69% - 3

60-64% - 3-

0-59% - 2

Kryteria oceny prezentacji i zadań (mogą różnić się w zależności od charakteru zadania):

- terminowość wykonania zadania,

- zgodność z instrukcją (również w zakresie formatowania),

- kompletność,

- klarowność i logika wywodu,

- organizacja treści i zgodność treści z tematem pracy,

- wnikliwość i jakość argumentacji,

- poprawność raportu z badań i wniosków,

- liczba, dobór i dokumentacja źródeł (odpowiednio styl APA, MLA),

- poprawność językowa (styl, gramatyka, słownictwo, pisownia).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)