Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-FRAOB2] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język francuski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-FRAOB2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 33
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 33
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Bartnicka
Literatura:

Podręcznik wiodący:

Heu Elodie, Mabilat Jean – Jacques, „Edito niveau B2”, 2015, Didier.

Edito niveau B2 (ćwiczenia)

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru podręcznika zostanie podjęta w październiku.

Materiały uzupełniające:

Evelyne Siréjols, Dominique Renaud, Grammaire. 450 nouveaux exercices, niveau intermédiaire, CLE International;

Evelyne Siréjols, Dominique Claude, Grammaire. 450 nouveaux exercices, niveau avancé, CLE International;

Maïa Grégoire, Odile Thiévenaz, Grammaire progressive du français avec 600 exercices, nouvelle édition, CLE International;

Claire Miquel, Communication progressive du français avec 365 activités, niveau intermédiaire, CLE International.

Karine Ulm, Anne-Marie Hingue, Dites-moi un peu, PUG.

Materiały własne lektora.

Zakres tematów:

Semestr zimowy

1. Współczesna Francja: portret Francuzów, kraj widziany oczami cudzoziemców;

2. Wyrażanie opinii;

3. Różnice kulturowe;

4. Świat mediów: dziennik telewizyjny, prasa, radio,

5. Wakacje i wspomnienia z podróży;

6. Portret niezwykłej postaci;

7. Redagowanie listu z reklamacją;

8. Komentowanie danych statystycznych;

9. Opis miejsca;

10. Elementy cywilizacji francuskiej.

Semestr letni

1. Życie imigrantów we Francji;

2. Postacie historyczne;

3. Opis wyglądu;

4. Chirurgia plastyczna – dyskusja;

5. Zdrowie i medycyna;

6. Ekologia i środowisko;

7. Pogoda i ocieplenie klimatu;

8. Kultura i sztuka;

9. Upodobania dotyczące kultury;

10. Elementy cywilizacji francuskiej.

Metody dydaktyczne:

Metoda komunikacyjna z uwzględnieniem podejścia zadaniowego. Rozwijanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna i pisemna), ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia tekstu pisanego.

Techniki dydaktyczne: aktywny udział studentów w zajęciach (ćwiczenia komunikacyjne w parach, dialogi, scenki, praca indywidualna i grupowa)

Wykorzystanie materiałów autentycznych (na przykład piosenki, fragmenty filmów).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie kryteriów ogólnych dla Szkoły Języków Obcych.

http://szjo.uw.edu.pl/warunki-zaliczenia-lektoratow/

Ocena na podstawie obecności na zajęciach, aktywności, prac domowych, wypowiedzi ustnych i pisemnych, testów cząstkowych i testu końcowego.

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio zaawansowanym (B2) dla studentów wszystkich Wydziałów UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)