Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język hiszpański - poziom podstawowy [4024-HISOA2] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat, grupa nr 10

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język hiszpański - poziom podstawowy [4024-HISOA2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 14
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 14
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Urszula Wilk
Literatura:

Podręcznik wiodący: Español en marcha Básico (A1+A2), SGEL, 2021 (Libro de alumno)

Literatura uzupełniająca - wybrane zagadnienia:

- Español en marcha Básico (A1+A2), SGEL, 2021 (cuaderno de ejercicios)

- Aprende grámatica y vocabulario. A1. F. Castro Viúdez, SGEL

- Aprende grámatica y vocabulario. A2. F. Castro Viúdez, P. Díaz Ballesteros, SGEL

- USO elemental, Francisca Castro, Edelsa

- Vocabulario. NIvel elemental A1-A2, Marta Baralo Ottonello [et al.], ANAYA

- Gramática. Nivel elemental A1-A2, Concha Moreno García [et al.], ANAYA

- Competencia gramatical en Uso: A1 Carlos Romero Dueñas [et al.], Edelsa

- Competencia gramatical en Uso: A2 Carlos Romero Dueñas [et al.], Edelsa

- Gramática básica del estudiante de español, Alonso Raya, Rosario [et al.], Difusión

- krótkie artykuły adaptowane z prasy i internetowych stron hiszpańskojęzycznych,

- materiały audiowizualne ze zbiorów radia i telewizji hiszpańskiej.

Zakres tematów:

W trakcie kursu omówione zostaną zagadnienia niezbędne w podstawowej komunikacji w kraju hiszpańskojęzycznym takie jak: przedstawianie się, opis przedmiotów i osób, słownictwo związane z transportem, zakupami, sposobami spędzania wolnego czasu, pogodą, itp.

Najważniejsze zagadnienia:

- alfabet i zasady wymowy;

- zadawanie podstawowych pytań

- mówienie o teraźniejszości

- opisywanie typowego dnia

- wyrażanie częstotliwości;

- wyrażanie planów i projektów oraz mówienie o przeszłości

- mówienie o zobowiązaniach

- nawiązywanie dialogów w sklepach i punktach gastronomicznych

- mówienie o pogodzie

- opisywanie cech osobowych i wyglądu

- opisywanie dolegliwości, chorób

- mówienie o wydarzeniach przeszłych za pośrednictwem różnych czasów gramatycznych

Metody dydaktyczne:

Zajęcia oparte będą zarówno na pracy z podręcznikiem jak i z materiałami dodatkowymi. Zastosowane zostaną również elementy metody odwróconej klasy.

Duży nacisk kładziony będzie na rozwijanie umiejętności wypowiedzi ustnej. Zarówno to, jak i położenie akcentu na wiedzę o charakterze kulturo-realioznawczym umożliwi w przyszłości studentowi/studentce łatwe odnalezienie się w realiach krajów hiszpańskojęzycznych. W tym celu wymagany jest zatem czynny udział studenta/studentki w zajęciach.

Dla osiągnięcia przez studenta/studentkę zdolności językowych właściwych dla poziomu A1/A2, niezbędna jest obecność na zajęciach i systematyczna praca w domu.

W przypadku nieobecności studenta/studentki na zajęciach, jest on/ona zobowiązany/a nadrobić braki we własnym zakresie. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z przygotowania się do zajęć (w tym z przygotowania ewentualnej pracy domowej).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach (+przygotowanie do zajęć) i prace domowe - 25% oceny,

- wyniki testów cząstkowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student/ka, który/a otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił/a żadnej aktywności w jednej z nich).

Szczegółowe kryteria zaliczenia przedmiotu podane zostaną na pierwszych zajęciach.

Uwagi:

Kurs na poziomie podstawowym (A2) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą Zoom (konieczność używania kamery i mikrofonu) oraz Google Classroom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)