Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samorząd terytorialny [4100-1SSATO] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Samorząd terytorialny [4100-1SSATO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 109 - ogólna
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 52
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Balcerek-Kosiarz
Literatura:

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2020.

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008.

Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja? , pod red. J. Itrich-Drabarek i in. Warszawa 2015;

Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, pod red. S. Wykrętowicz, Poznań 2012.

Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013.

Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, pod red. J. Wojnicki, Warszawa 2014;

Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

A. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa

2009.

A. Borodo, Samorząd terytorialny w systemie prawnofinansowym,

Warszawa 2012.

Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M.,

Narastające dysfunkcje , zasadnicze dylematy, konieczne działania., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013;

Rola i zadania kadr administracji samorządowej w Polsce na tle europejskim, w: Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika, pod red. A. Lutrzykowski, Toruń 2014.

Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. ratyfikowana przez Polskę 26 kwietnia 1993

r. Dz. U. Nr 124, poz. 607

Zakres tematów:

1. Pojęcie i kryteria samorządu.

- Samorząd na gruncie niemieckiej nauki o administracji.

- Samorząd na gruncie anglosaskiej nauki o administracji.

2. Uwarunkowania funkcjonowania europejskiego modelu samorządu terytorialnego

- teorie samorządu

- ewolucja samorząd terytorialnego we Francji

- ewolucja samorządu terytorialnego w Niemczech

3. Podział terytorialny państwa

- pojęcie podziału terytorialnego

- kształtowanie podziału terytorialnego

- czynniki kształtujące podział terytorialny

- podział zasadniczy.

- podział pomocniczy.

- podział specjalny.

- ustrój terytorialny samorządu w Polsce.

4. Uwarunkowania polskiego modelu samorządu terytorialnego

- Konstytucyjna zasada decentralizacji władzy publicznej.

- Konstytucyjne cechy samorządu terytorialnego w Polsce.

- Osobowość prawna samorządu terytorialnego.

5. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

- pozycja ustrojowa

- zadania samorządu gminnego

- rada gminy

- wójt, burmistrz, prezydent miasta

- urząd gminy i jednostki organizacyjne

- jednostki pomocnicze

6. Samorząd powiatowy jako jednostka terytorialnego szczebla ponadlokalnego

- pozycja ustrojowa

- zadania samorządu powiatowego

- rada powiatowa

- zarząd powiatu i Starosta

- starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne

- miasto na prawach powiatu

7. Samorząd województwa jako jednostka terytorialnego szczebla regionalnego

- Pozycja ustrojowa

- Zadania samorządu województwa

- Sejmik województwa

- Zarząd województwa i Marszałek Województwa

- Urząd marszałkowski

- Jednostki organizacyjne

8. Wybory do jednostek samorządu terytorialnego

- zasady wyborów bezpośrednich organu wykonawczego w gminie

- zasady wyborów do organu wykonawczego w powiecie i województwie

- zasady wyborów do organu stanowiącego w gminie

- zasady wyborów do organu stanowiącego w powiecie

- zasady wyborów do organu stanowiącego w województwie

9. Formy demokracji bezpośredniej

- konsultacje społeczne

- pojęcie, istota i formy referendum

- inne formy partycypacji społecznej.

10. Kadry w administracji samorządowej

- modele zatrudnienia w j.s.t.

- rodzaj pracy w samorządzie terytorialnym (stanowisko urzędnicze, sekretarz urzędu, stanowisko doradców i asystentów)

- podstawy nawiązania stosunku pracy (wybór, mianowanie, powołanie, umowa o pracę)

- obowiązki pracownika samorządowego

- uprawnienia pracownika samorządowego

11. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

- istota finansów lokalnych

- podstawowe zasady procedury budżetowej

- budżet gminy, powiatu i województwa

- źródła dochodów i wydatków lokalnych

- zasada adekwatności środków do zadań

- nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

12. Specyfika ustroju miasta stołecznego Warszawy

- organy miasta

- organy dzielnicy, rola i zadania dzielnicy

- źródła finansowania

- stołeczny charakter miasta

13.Prawo dostępu do informacji w organach samorządu terytorialnego

- argumenty za i przeciw dostępowi do informacji

- prawo do informacji w Konstytucji RP

- zasada jawności w ustawie o dostępie do informacji publicznej

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca.

Metoda problemowa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie testu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)