Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny dla WOS [4100-3SJASDWOSO] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski specjalistyczny dla WOS [4100-3SJASDWOSO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 15:00 - 16:30
sala 18
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Żarnotal
Literatura:

English for Business and Politics - Dagmara Świda

English Vocabulary in Use Advanced (second edition) - Michael McCarthy, Felicity O'Dell

Wiedza o Społeczeństwie, podręcznik - Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba

Dziś i Jutro, podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie dla szkoły podstawowej - Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

źródła internetowe

Zakres tematów:

Ostatni semestr kursu poświęcony jest podsumowaniem dotychczas zdobytych informacji oraz rozwijaniu umiejętności przekazania ich w klasie.

Omawiane tematy:

- wspólnoty narodowe

- wspólnoty etniczne

- zjawiska dyskryminacji

- narodowość a obywatelstwo

- różne oblicza patriotyzmu

- działania organizacji pozarządowych

- gospodarstwo domowe i budżet

Nacisk kładziony jest na przyswojenie metod pracy skutecznych w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie w języku angielskim.

Przedmiot kończy się egzaminem.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach studenci pracują indywidualnie, w parach i w grupach.

Metody aktywizujące studentów:

- wzajemne sprawdzanie prac

- przygotowanie prac do wykorzystania na zajęciach do pracy w parach/grupach

- samodzielna praca studentów

- prezentacje / projekty grupowe

- praca w grupach i podgrupach (think-pair-share)

- debriefing - analiza i omówienie zagadnień

Wszystkie metody nauczania użyte na zajęciach mają na celu pokazanie ich efektywności w praktyce zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Na ocenę końcową składają się:

- wypowiedź ustna / prezentacja

- trzy testy ze słownictwa w trakcie semestru

- regularna praca na platformie Kampus

Minimum wymagane do uzyskania oceny: 60%.

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Przedmiot kończy się egzaminem.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu.

Uwagi:

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)