Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski w ekonomii i finansach poziom C1 niski [2400-M1ANGC1np] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 101

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski w ekonomii i finansach poziom C1 niski [2400-M1ANGC1np]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 101 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala B111
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Ozyra
Literatura:

Ian MacKenzie, English for Business Studies, Third Edition

własne materiały lektora wykorzystywane na zajęciach stacjonarnych oraz na platformie elearningowej

Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY

1 Banki, ich rodzaje, rola, usługi, pieniądz

2 Kryzys finansowy 2008, przyczyny, skutki, próby zapobiegania

3 Mikrofinansowanie

4 Inwestycje, start-upy, kapitał wysokiego ryzyka

5 Giełda Papierów Wartościowych, akcje, obligacje

6 Instrumenty pochodne

SEMESTR LETNI

1 Księgowość i podstawowe dokumenty

2 Rynki i konkurencja

3 Przejęcia i fuzje

4 Podatki i rola państwa w finansowaniu opieki społecznej, wydatkowanie na obronność, edukację, itd.

5 Cykl koniunkturalny

6 Odpowiedzialność społeczna firm

7 Struktura zatrudnienia, bezrobocie

8 Kursy wymiany walut

9 Handel zagraniczny i globalizacja

10 Ekologia a gospodarka.

Metody dydaktyczne:

komunikacyjne uczenie języka, podejście zadaniowe, technologie informacyjne, praca indywidualna i w parach, praca w grupach, uczenie sytuacyjne, odgrywanie ról, rozwiązywanie problemów, dyskusja dydaktyczna, debata, symulacje, prezentacje ustne

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja, udział w dyskusjach, zadania domowe, testy postępów w trakcie semestru, test końcowy kompetencji na koniec semestru

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach oraz frekwencja - 20% oceny,

- wyniki pisemnych zadań domowych - 20% oceny,

- egzamin ustny - 20% oceny,

- wynik testu końcowego testu kompetencji - 40% oceny,

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia.

Uwagi:

gr w. Kurs języka angielskiego dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych I r. studiów magisterskich drugiego stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)