Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [4024-ANGOB1] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [4024-ANGOB1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 10:15 - 11:45
sala 24
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20 jaki jest adres?
każdy czwartek, 10:15 - 11:45
sala 24
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Kościuk
Literatura:

Podręcznik główny: Speakout 2ND Edition, Intermediate, Flexi Course Book 1, Antonia Clare, J. J. WIlson, Stephanie Dimond-Bayir, Pearson

Wybrane teksty z podręczników: Academic Encounters, Bernard Seal

Here is the News, Barbara i Marcin Otto

Successful Writing, Virginia Evans

Reading Skills for the Social Sciences, Louann Haarman, Patrick Lech, Janett Murray

Programy BBC News, CNN

Autentyczne nagrania audio, filmy w wersji oryginalnej z BBC World, BBC Prime

Materiały pomocnicze: English Vocabulary in Use Intermediate, M. McCarthy i F. O’Dell, CUP

Dictionary of Collocations, Longman Advanced Dictionary

Advanced Language Practice, Michael Vince, Mcmillan

The Penguin Dictionary of Psychology, Penguin Books

The Penguin Dictionary of Sociology, Penguin Books

Zakres tematów:

Cele i założenia kursu, oczekiwania i potrzeby studentów; opis poziomu B1, informacja o wymaganiach i warunkach zaliczenia; wybór podręcznika.

Tożsamość - kim jesteśmy, dokąd zmierzamy.

Rola rodziny we współczesnym świecie

List nieformalny (e-mail do przyjaciela).

Fakt czy fikcja? Jak opowiedzieć ciekawą historię?

Reportaż i artykuł prasowy

Nasze plany na przyszłość

Nowe technologie w komunikacji

Zawody - zdolności i kwalifikacje w poszukiwaniu wymarzonej pracy

Kariery zawodowe (wykształcenie i praca).

List formalny (podanie o pracę i list motywacyjny).

Wyzwania współczesnego świata (wyzwania osobiste, nowe technologie).

Jak napisać esej.

Bezrobocie jako zjawisko społeczne (przyczyny i formy zwalczania).

Jak napisać raport.

Świat, który nas otacza. Roboty wykonujące pracę człowieka.

Jak stworzyć reklamę?

Metody dydaktyczne:

Podejście tematyczne, odwołujące się do indywidualnych doświadczeń i odczuć studenta, rozwijające umiejętność wypowiadania się na różne tematy. Wprowadzające i utrwalające wiadomości gramatyczne oraz słownikowe. Intensywne rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych w oparciu o autentyczne materiały, teksty i nagrania. Aktywna praca w parach i małych grupach. Podejście umożliwiające indywidualizację procesu uczenia się. Rozwijanie umiejętności interpretacji danych przedstawionych w formie diagramu, tabeli i wykresu. Wygłaszanie prezentacji, udział w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy: aktywność na zajęciach: 25% oceny, wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny, wynik testu końcowego: 50% oceny. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).

Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)

93 – 98% 5 (bardzo dobry)

87 – 92% 4+ (dobry plus)

77 – 86% 4 (dobry)

71 – 76% 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30 x 2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia. W przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze. Opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

Uwagi:

Kurs na poziomie średnio zaawansowanym (B1) dla studentów IPSIR-u.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą platformy KAMPUS 2 oraz ZOOM.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)