Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [4024-ANGOB1] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat, grupa nr 12

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [4024-ANGOB1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 12 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 24
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 17
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Renata Orłowska-Charszlak
Literatura:

ON SCREEN Intermediate B1+/ B2 Student's Book

Autorzy: Virginia Evans i Jenny Dooley.

Wydawnictwo : Express Publishing

Zakres tematów:

Pierwszy semestr

1 Tradycje, rytuały, festiwale.

2 Problemy związane ze środowiskiem i sposoby ich rozwiązywania.

3 Wakacje, środki transportu, zakwaterowanie.

4 Przestępczość i systemy prawne

Drugi semestr:

1 Zastosowanie nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach życia.

2 Medycyna

3 Sport i sprawność fizyczna.

4 Historia

5 Edukacja.

Metody dydaktyczne:

czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, robienie notatek, rozmowa w parach i grupach, wyrażanie opinii, uzupełnianie wypowiedzi odpowiednim słownictwem z ramki, ćwiczenia gramatyczne: uzupełnianie luk w tekście , wybór właściwej odpowiedzi, przekształcanie zdań.

Metody i kryteria oceniania:

LEKTORATY TRADYCYJNE (zajęcia odbywające się wyłącznie w klasie)

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy: aktywność na zajęciach: 25% oceny, wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny, wynik testu końcowego: 50% oceny. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).

Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)

93 – 98% 5 (bardzo dobry)

87 – 92% 4+ (dobry plus)

77 – 86% 4 (dobry)

71 – 76% 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% 3 (dostateczny)

Uwagi:

Kurs na poziomie średnio zaawansowanym ( B1 ) dla studentów Historii i innych wydziałów UW.

W przypadku konieczności nauczania zdalnego zajęcia będą prowadzone w formie video konferencji na platformie Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)