Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom zaawansowany [4024-ANGOC1] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom zaawansowany [4024-ANGOC1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 6
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 6
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Górczyńska
Literatura:

Podręcznik główny:

Frances Eales, Steve Oakes, Speakout Advanced Plus, 2nd edition

Pearson Education 2018

Dodatkowo materiały z prasy, telewizji, internetu oraz materiały własne, przygotowane przez lektora, odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom studentów.

Zakres tematów:

Semestr I

- Game-changer

- Learning

- Prospects

- Influence

- krótka prezentacja "Word of the day"

Semestr II

- Body

- Cultures

- Classics

- Choice

- prezentacja na uzgodniony temat

W obu semestrach:

bieżące zagadnienia kulturalne, społeczne i gospodarcze (Polska, Wielka Brytania, USA); tematy zaproponowane przez studentów; zmiany we współczesnym języku angielskim, akcenty regionalne, wygłaszanie prezentacji.

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna z dużym naciskiem na komunikację. Podejście zadaniowe, wykorzystanie autonomii studenta.

Prezentacje, dyskusje

Czytanie, słuchanie tekstów, analizowanie zagadnień gramatycznych

Praca indywidualna, w parach, grupach i na forum ogólnym.

Poszerzanie wiedzy ogólnej i świadomości interkulturowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie kształtujące.

Minimum dwa testy cząstkowe typu progress. Test końcowy.

Ogólne zasady:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy: aktywność na zajęciach: 25% oceny, wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych: 25% oceny, wynik testu końcowego: 50% oceny. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejkolwiek kategorii).

Uwagi:

Kurs na poziomie zaawansowanym ( C1 ) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone na platformie CKC UW oraz za pomocą aplikacji Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)