Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom zaawansowany [4024-ANGOC1] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat, grupa nr 21

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom zaawansowany [4024-ANGOC1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 21 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 114
Stara Biblioteka - "Stary BUW" jaki jest adres?
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 114
Stara Biblioteka - "Stary BUW" jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Zabłocki
Literatura:

Podręcznik: Daniel Barber et Al.: Voices Advanced (National Geographic Learning)

albo

Hugh Dellar, Andrew Walkley: Outcomes Advanced (National Geographic Learning)

(do ustalenia na początku semestru zimowego)

Literatura uzupełniająca i dodatkowe materiały przygotowane w postaci handoutów przez prowadzącego

artykuły z prasy/pism (The Guardian, The Economist, inne), szkice, eseje (fragmenty), teksty literackie ew. kilka słynnych wierszy i interesujących językowo tekstów piosenek.

TAKŻE KRÓTKIE WYKŁADY, KOMENTARZE, WYWIADY, ROZMOWY (SŁYNNE POSTACI NAUKI I KULTURY) - Ted Talks, you tube, etc.

Zakres tematów:

JEST TO RAMOWA TEMATYKA ZAJĘĆ: JEST CZĘŚCIOWO POWIĄZANA Z PODRĘCZNIKIEM, ALE MOŻE ULEGAĆ MODYFIKACJOM ZALEŻNIE OD ZAINTERESOWAŃ STUDENTÓW I OKOLICZNOŚCI, TAKICH JAK np. WYDARZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE. NACISK NA AKTUALNE, INTERESUJĄCE STUDENTÓW TREŚCI (tzw. CONTENT BIAS).

Różne aspekty życia i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA

film, teatr

telewizja, media

prasa: dzienniki i pisma

literatura (fragmenty literackie, wybrane wiersze)

sztuka, estetyka współczesności, kategorie kiczu i campu

"angielskość, irlandzkość, amerykańskość" - swoiste cechy i klimaty

warianty języka, slang, obyczaje, styl życia

instytucje brytyjskie i amerykańskie

brytyjski/amerykański system edukacyjny

słynne miejsca, zabytki

polityka i politycy

"kontrowersyjne" tematy współczesności: granice wolności, swoboda wypowiedzi - czy są jej granice

religia

zagadnienia gender/queer; mniejszości seksualne/związki partnerskie

inne interesujące grupę tematy

Metody dydaktyczne:

podejście komunikacyjne, "eklektyczne", zadaniowe; akcent na interesującą tematykę

praca w parach/grupach, praca z tekstem, dyskusje, prezentacje

AKCENT NA KONWERSACJĘ, DYSKUSJE NA TEMATY NAWET NIEKIEDY KONTROWERSYJNE (ALE PROWADZONE W SPOSÓB DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNY ! ☺ )

[W/g niedawnych rekomendacji komisji powołanej przy University of Chicago, uniwersytet jest właściwym miejscem do nabywania umiejętności przyjaznej wymiany najrozmaitszych poglądów]

Metody i kryteria oceniania:

1.Aktywność na zajęciach

2.Prezentacje

3.Testy

Uwagi:

Kurs na poziomie zaawansowanym ( C1 ) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

Profil ogólny. Nacisk na pracę z tekstami o tematyce społeczno-politycznej i kulturalno-literackiej i techniki egzaminacyjne, A TAKŻE NA KONWERSACJĘ I DYSKUSJE. Dodatkowe materiały: artykuły, fragmenty literackie, wiersze. W każdym z semestrów przewidziany jest pokaz filmu z artystycznego mainstreamu, a zarazem tzw. "kontrowersyjnego" oraz jego językowo-kulturowa "obudowa". Dyskusje na tematy społeczno-kulturowe; w tym m.in. o kategoriach gender, queer, camp. Analizy translatorskie.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą platform ZOOM i GOOGLE MEET

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)