Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania ilościowe i jakościowe w naukach społecznych [3401-KR2-1BIJNd] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Badania ilościowe i jakościowe w naukach społecznych [3401-KR2-1BIJNd]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:30 - 10:00
sala 44
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 36
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Marcin Sińczuch
Literatura:

- Babbie E. "Podstawy badań społecznych", PWN 2008 (lub "Badania społeczne w praktyce", PWN 2003 oraz rozdział 8: Eksperyment z

Podstaw badań społecznych)

- Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

- Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. "Metody badawcze w naukach społecznych", Zysk i S-ka 2001

- Sztumski J. "Wstęp do metod i technik badań społecznych", Œląsk Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe 2005

- Podgórski R. A. "Metodologia badań socjologicznych", Oficyna Wydawnicza Branta 2007

- Angrosino M. "Badania etnograficzne i obserwacyjne", PWN 2010

Zakres tematów:

Studenci zapoznają się z zasadami prowadzenia badań w naukach społecznych oraz metodami pozyskiwania i analizy danych ilościowych i jakościowych.

W zakresie szczegółowej metodologii ilościowych i jakościowych badań społecznych kurs obejmuje zaplanowanie przebiegu procesu badawczego w różnych typach badań, wykorzystanie w badaniach społecznych różnych typów źródeł (zastanych i wytarzanych), a także zasady ich pozyskiwania i analizy.

Tematyka zajęć obejmuje:

1. Ogólne wprowadzenie: kiedy badania są naukowe (cechy wiedzy naukowej, teorie naukowe, formułowanie praw, dedukcja i indukcja, stawianie hipotez i ich weryfikacja), jaki jest cel badań

2. Badania jako proces, plan badań: temat, problem społeczny a problem badawczy (pytanie badawcze), definiowanie pojęć (co badamy, jak operacjonalizujemy), hipotezy, jednostki analizy i błąd ekologiczny

3. Co badać jakimi metodami?

4. Jak mierzyć? Miary ilościowe i jakościowe, trafność i rzetelność pomiaru, dokładność

5. Miary ilościowe: pomiar i poziomy pomiaru, mierniki złożone: skale i indeksy, typologie

6. Zmienne jakościowe w badaniu ilościowym – częstości i częstości w podgrupach, zmienne ilościowe w badaniu jakościowym

7. Dane a informacje

8. Pozyskiwanie danych – metody reaktywne i niereaktywne

9. Metody pozyskiwania danych – dane zastane, sondaże, wywiady pogłębione, wywiady grupowe (fokusy), obserwacja, badania terenowe

10. Próba badawcza – rodzaj i wielkość; implikacje

11. Analiza danych – metody ilościowe (statystyczne) i jakościowe (analiza treści, analiza dyskursu)

12. Eksperyment: schematy, wnioskowanie, kontrola wpływu, przyczynowość, etyka

13. Wywiady pogłębione

14. Fokusy

15. Obserwacja (bezpośrednia i pośrednia), obserwacja uczestnicząca

16. Badania terenowe

17. Badania ewaluacyjne

18. Wnioskowanie z badań, ograniczenia i błędy

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium

Metody i kryteria oceniania:

1. Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu pisemnego w sesji egzaminacyjnej.

2. Ze względu na specyfikę nabywanych umiejętności niezbędna jest bieżąca weryfikacja wiedzy tak, by student mógł korzystać z jej pogłębiania na kolejnych zajęciach. Dlatego każde zajęcia (za wyjątkiem pierwszych) rozpoczynają się od krótkiego pisemnego testu z zagadnień omawianych na poprzednich zajęciach.

3. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

4. Dopuszczenie do egzaminu wymaga uprzedniego zaliczenia wszystkich testów (każdy na poziomie min. 50%). W przypadku nieosiągnięcia pułapu 50% z któregoś z testów możliwa jest jedna poprawa w czasie dyżuru.

5. Uzyskanie łącznie ze wszystkich kolejnych testów wyniku przekraczającego 75% umożliwia zaliczenie przedmiotu bez egzaminu, jednak z wymogiem zaliczenia ostatniego krótkiego testu, którego wynik pozwoli utrzymać łączny dla wszystkich testów poziom min. 75%.

6. Zgodnie z par. 10 Zasad studiowania w IPSiR UW pozytywna ocena z egzaminu końcowego nie może być poprawiana.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)