Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria kary [3401-KR2-M-1TKd] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoria kary [3401-KR2-M-1TKd]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:45 - 15:15
sala 44
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 36
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Jarosław Utrat-Milecki
Literatura:

 B. Hudson, Understanding Justice. An introduction to ideas, Perspectives and controversies in modern penal theory, Open University Press, Buckingham-Philadelphia 2003,

 L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1977,

 D. Scott, Penology, Sage, London 2008,

 J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna, perspektywa integralnokulturowa, Wyd. UW, Warszawa 2010,

 J. Utrat-Milecki, Penologia ogólna perspektywa integralnokulturowa, tom I: Kara kryminalna jako ogólna instytucja prawna i społeczna, Wyd. UW, Warszawa 2022,

 J. Utrat-Milecki, Penologia ogólna, perspektywa integralnokulturowa, tom II: Podstawy teoretyczne polityki karnej, Wyd. UW, Warszawa 2022,

 J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria Kary, Wyd. UW, Warszawa 2006.

Zakres tematów:

1. Penologiczne podstawy polityki karnej

2. Teoria kary jako instytucji prawno-społecznej – ujęcie deskryptywne

3. Zagadnienie racjonalizacji kary, usprawiedliwienia kary i uzasadnienia kary

4. Kary kryminalne i ich formy organizacyjne a inne formy reakcji prawno-karnej na przestępstwo

5. Procesualny charakter kary kryminalnej i jego znaczenie dla polityki karnej

6. Imperatywne teorie kary kryminalnej a kwestie legitymiznu kary kryminalnej i ustrojowych gwarancji ochrony praw i wolności człowieka

7. Teorie instrumentalne kary, a racjonalna polityka karna, paradygmatyczny charakter teorii kary Jeremiego Benthama

8. Współczesne koncepcje zasad wymiaru kary i stosowania innych reakcji na czyn zabroniony jako przestępstwo

9. Nowa penologia i różne konstrukcje aktuarialnej oceny zasadności reakcji prawno-karnej

10. Różne koncepcje i zasady wykonania kary pozbawienia wolności

11. Współczesne zasady wykonania różnych form wolnościowych kar kryminalnych

12. Kwestia negacjonizmu penalnego, w szczególności zagadnienie reakcji dwutorowej

13. Humanistyczna krytyka praktyk penalnych ze szczególnym uwzględnieniem sprawiedliwości naprawcej

14. Zagadnienie punitywności populistycznej, w tym populizmu penalnego

15. Integralnokulturowa teoria kary a polityka karna

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami interaktywnymi, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie aktywności na zajęciach (aktywna obecność, (pytania i komentarze do wykładu) oraz przygotowanie do egzaminu ustnego na podstawie uzgodnionej lektury.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)