Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje kultur penalnych [3401-PR1-3DKPd] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Dzieje kultur penalnych [3401-PR1-3DKPd]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 10:15 - 11:45
sala 45
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Jadwiga Królikowska, Sylwia Różycka-Jaroś, Jarosław Utrat-Milecki
Literatura:

 J. Utrat-Milecki, Dzieje kultur penalnych, w: “Resocjalizacja Polska”, NR 2 2011, S.53-90

 J. Utrat-Milecki (red.), Kara w nauce i kulturze, Warszawa, UW 2008

 J. Utrat-Milecki, Podstawy Penologii. Teoria kary, WUW, Warszawa 2006

 J. Utrat-Milecki (red.), Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności, Wyd. UW, Warszawa 2011

 J. Utrat-Milecki (red.), Z dziejów afektu penalnego, Oficyna Naukowa 2014

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do integralnokulturowej analizy wymiaru sprawiedliwości karnej (socjologia historyczna, antropologia kulturowa, historia instytucji prawa)

2. Źródła kary i karania w europejskim kręgu kulturowym, tradycja starożytnej Grecji, Rzymu, ideowe oddziaływanie chrześcijaństwa

3. Zło i zmaza jako aspekty reakcji penalnej

4. Kategoria grzechu w kulturze penalnej

5. Kategoria winy

6. Kategoria wolnej woli

7. Kulturowa geneza sprawiedliwości naprawczej: wczesne średniowiecze i współczesne kultury autochtoniczne

8. Rozwój idei retrybutywnej - teoria satysfakcji św. Anzelma (XII w.), rozwój monarchii absolutnej, Reformacja i kontrreformacja

9. Inkwizycja, procesy o czary, uwarunkowania kulturowe renesansowej punitywności populistycznej

10. Ideologie kapitalizmu a rozwój polityki karnej od XVI wieku

11. Narodziny nowożytnego więzienia, geneza kary pokutnej, prospektywne myślenie o karze w systemie celkowym

12. Kulturowe przemiany podejścia do kary w wychowaniu i postępowaniu z nieletnimi, nowe kierunki przełomu XIX i XX wieku

13. Rozwój współczesnej kultury penalnej od połowy XIX w. i reformy systemów wymiaru i wykonania kary

14. Dylematy współczesności. Rozwój punitywizmu populistycznego versus ruch abolicjonistyczny, współczesne kultury penalne

15. Integralnokulturowa analiza współczesnych form kary jako zinstytucjonalizowanego procesu karania.

Na ogólnych zasadach poszczególne tytuły wykładów i szczegółowe treści mogą być modyfikowane w szczególności ze względu na zapraszanie gości z monograficznymi wykładami z zakresu dziejów kultur penalnych, oraz zmianami obsady, treści szczegółowe wykładów co do zasady mają bowiem charakter ilustracji procesów i mechanizmów kulturowych uwarunkowań karania.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)