Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - prawo handlowe [2200-1M015] Rok akademicki 2022/23
Seminarium magisterskie, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie - prawo handlowe [2200-1M015]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SEM-MGR], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 3.12
Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 12
Prowadzący: Anna Zbiegień-Turzańska
Literatura:

Literatura (i orzecznictwo) podane w rubryce „opis” przedmiotu, a także dodatkowo:

2) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. T. 16. Prawo spółek osobowych, Warszawa 2016,

3) S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. T. 17A. Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2015,

4) S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. T. 17B. Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2016.

Zakres tematów:

1. 4.10.2022: Zajęcia organizacyjne

2. 11.10.2022: Wybór tematu pracy magisterskiej, metodologia, struktura pracy, poszukiwanie i wykorzystanie materiału źródłowego, zasady sporządzania bibliografii i przypisów

3. 18.10.2022: Kwestie warsztatowe cd.

4. 25.10.2022: Kwestie warsztatowe cd.

5. 1.11.2022: dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6. 8.11.2022: Podejmowanie uchwał w spółce z o.o. (w tym w trybie pisemnym)

a. P. Pinior, Podejmowanie uchwał bez odbycia zgromadzenia wspólników spółki z o.o., PPH 2018/4/39,

b. M. Kłoda, Problem wyłączenia pisemnego głosowania w sprawach absolutorium w spółce z o.o., PUG 2020/2/26.

7. 15.11.2022: Uchwały negatywne

a. M. Sochański, Spór o istnienie uchwał negatywnych zgromadzeń spółek kapitałowych, PPH 2016/7/44,

b. R.L. Kwaśnicki, Uchwała w sprawie absolutorium w spółce akcyjnej powzięta po terminie określonym w kodeksie spółek handlowych, PPH 2009/3/17.

8. 22.11.2022: Członek zarządu spółki kapitałowej jako jej pracownik

a. wyrok SN z 12.5.2011 r., II UK 20/11, OSNP 2012/11-12/145,

b. M. Raczkowski, Glosa do wyroku SN z 12.5.2011 r., II UK 20/11, OSP 2012/6/65.

9. 29.11.2022: Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce kapitałowej; Ład korporacyjny

a. M. Romanowski, Natura spółki jako determinanta jej ustroju i funkcji jej władz, [w:] K. Bilewska (red.), Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, WKP (ewentualnie LEX), 2018, s. 71,

b. Ł. Gasiński, Pozycja zarządu w modelu ładu korporacyjnego spółki akcyjnej na tle wybranych orzeczeń, [w:] K. Bilewska (red.), Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej (dz. cyt.), s. 178.

10. 6.12.2022: Nabycie udziałów w spółce z o.o. ze środków pochodzących z majątku wspólnego

a. R. Stefanicki, Przynależność i wykonywanie - nabytych z majątku wspólnego - praw udziałowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spójność prawa handlowego i rodzinnego w zakresie statusu małżonka wspólnika), PiP 2017/10/65,

b. A. Szajkowski, Uwagi na temat nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, St.Prawn.KUL 2013/2/105.

11. 13.12.2022: Teoria nadużycia osobowości prawnej; koncepcja przebicia zasłony korporacyjnej

a. wyrok SN z 17.3.2015 r., I PK 179/14, OSP 2016, Nr 7-8,

b. R. Szczepaniak, Glosa do wyroku SN z 17.3.2015 r., I PK 179/14, OSP 2016, Nr 7-8.

12. 20.12.2022: Tzw. szkoda pośrednia

a. wyrok SN z 22.6.2012 r., V CSK 338/11, Legalis,

b. M. Kaliński, Glosa do wyroku SN z 22.6.2012 r., V CSK 338/11, PiP 2015/12/124.

13. 10.1.2023–24.1.2023; 21.2.2023–13.6.2023: prezentacje magistrantów; przedstawienie struktury (planu) pracy i problemu badawczego analizowanego w pracy, przygotowanie do obrony prac magisterskich

Metody dydaktyczne:

Do końca roku kalendarzowego – przygotowanie do sporządzenia pracy magisterskiej, omówienie kwestii warsztatowych (ćwiczenia obejmujące warsztat młodego naukowca; technika sporządzania bibliografii i przypisów), a w dalszej kolejności analiza – przy aktywnym udziale magistrantów – wybranych wypowiedzi SN i doktryny dotyczących wskazanych w sylabusie zagadnień z zakresu prawa spółek handlowych. Po Nowym Roku – wystąpienia magistrantów, w ramach których przedstawiona zostanie struktura (szczegółowy plan) pracy magisterskiej, a także wybrany problem badawczy analizowany w pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia seminarium jest sporządzenie i przedstawienie promotorowi pracy magisterskiej. Wymagane jest również aktywne uczestnictwo w zajęciach i wygłoszenie referatu obejmującego problematykę badaną w ramach pracy magisterskiej.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)