Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System prawa Rzeczypospolitej Polskiej [2102-L-D2SPRR] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: System prawa Rzeczypospolitej Polskiej [2102-L-D2SPRR]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala S. Czarnowskiego-5
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-07 11:30 : 13:00 sala S. Czarnowskiego-5
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 74
Limit miejsc: 75
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Marta Balcerek-Kosiarz
Literatura:

- W. Siuda: Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2013

- M. Łoszewska-Ołowska, Podstawy prawa dla dziennikarzy. Warszawa 2008

- Z. Radwański, Prawo cywilne-część ogólna, Warszawa 2005

- E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003

- Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania-część ogólna, Warszawa 2005

- E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2003

- K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005

- T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2009

- J. Jodłowski i in., Postępowanie cywilne, Warszawa 2005

- J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Warszawa 2010

- M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2007

- S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008

- Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks pracy, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, inne ustawy wskazane przez prowadzącego

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

2- 5. Zakres unormowań prawa cywilnego

I. część ogólna prawa cywilnego

a/ osoby fizyczne

b/ osoby prawne

c/ przedstawicielstwo

d/ czynności prawne

II. prawo rzeczowe

a/ pojęcie i podział rzeczy

b/ własność i współwłasność

c/ użytkowanie wieczyste

d/ ograniczone prawa rzeczowe

III. prawo zobowiązań

a/ istota i wykonanie zobowiązań

b/ źródła zobowiązań

c/ wybrane przykłady umów cywilnych

d/ odpowiedzialność cywilnoprawna

IV. prawo spadkowe

a/ podstawowe pojęcia prawa spadkowego

b/ dziedziczenie testamentowe

c/ dziedziczenie ustawowe

d/ nabycie praw spadkowych

6. Prawo rodzinne i opiekuńcze

a/ zawarcie i ustanie małżeństwa

b/ prawa i obowiązki małżonków, zarząd majątkiem wspólnym

c/ ustalanie pochodzenia dziecka, przysposobienie

d/ władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny

7. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego (handlowego)

a/ działalność gospodarcza i jej podmioty

b/ papiery wartościowe

c/ giełdy - ich zadania i rodzaje

d/ inne unormowania prawa gospodarczego (handlowego)

8 - 9. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

a/ rodzaje stosunków pracy i umów o pracę

b/ rozwiązywanie umów o pracę

c/ rodzaje urlopów i ich istota

d/ odpowiedzialność pracowników

e/ rodzaje ubezpieczeń społecznych

10. Zakres unormowań postępowania cywilnego

a/ sprawy objęte postępowaniem cywilnym

b/ właściwość sądu w sprawach cywilnych i składy orzekające

c/ środki dowodowe w sprawach cywilnych

d/ fazy postępowania cywilnego

e/ środki odwoławcze w sprawach cywilnych

11-12. Prawo administracyjne

a/ prawo administracyjne materialne

b/ system organów administracji

c/ rodzaje postępowań administracyjnych

d/ formy działania administracji

13-14. Podstawowe instytucje prawa karnego

a/ zasady odpowiedzialności karnej

b/ formy popełnienia przestępstwa

c/ wyłączenie odpowiedzialności karnej

d/ kary i środki karne w prawie karnym

e/ czynniki wpływające na wymiar i wykonanie kary

15. Wybrane zagadnienia postępowania karnego

a/ istota postępowania karnego

b/ postępowanie przygotowawcze

c/ postępowanie przed sądem I instancji w sprawach karnych

d/ postępowanie odwoławcze w sprawach karnych

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca.

Metoda problemowa (dyskusja planarna, studium przypadku)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu wielokrotnego wyboru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)