Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka przedmiotowa - III etap edukacyjny [4100-IIMDPANG] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Dydaktyka przedmiotowa - III etap edukacyjny [4100-IIMDPANG]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 15
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Guz
Literatura:

McGregor, D., & Cartwright, L. Exploring language assessment and testing: Language in action. Routledge introductions to applied linguistics. Routledge.

Nunan, D., & Lamb, C. The practice of English language teaching (Fifth edition). Longman handbooks for language teaching. Pearson Longman.

Testing for language teachers (2nd ed.). Cambridge language teaching library. Cambridge University Press.

Metodyka nauczania języków obcych. Wydawnictwa Szkolne i Pedgogiczne.

Open University Press.

The self-directed teacher. Cambridge University Press.

Richards, J. C., & Lockhart, C. (1994). Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge University Press.

Scrivener, J. (2011). Learning Teaching (3., neue Aufl.). Macmillan Books for Teachers. Hueber Verlag.

Stanley, G. (2015). Language learning with technology: Ideas for integrating technology in the language classroom (S. Thornbury, Ed.) [1st ed.], reprinted.). Cambridge University Press.

Thornbury, S. (2015). An A-Z of ELT: A dictionary of terms and concepts used in English Language Teaching [1st ed., reimp.]. MacMillan Education.

Ur, P. (2010). Course in Language Teaching. Cambridge Teacher Training and Development. Cambridge University Press.

Walker, A., & White, G. (2013). Technology enhanced language learning: Connecting theory and practice. Oxford handbooks for language teachers. Oxford University Press.

Woodward, T. (2005). Planning lessons and courses: Designing sequences of work for the language classroom (5th print). Cambridge handbooks for language teachers. Cambridge University Press.

Zakres tematów:

Planowanie kursu językowego

Programy i cele nauczania

Selekcja materiałów dydaktycznych i praca z podręcznikiem

Metody nauczania: konwencjonalne i niekonwencjonalne

Planowanie lekcji i realizacja planu lekcji

Komunikacja podczas lekcji języka obcego

Nauczanie elementów języka (młodzież)

Nauczanie sprawności językowych (młodzież)

Nauka języka z wykorzystaniem nowych technologii

Poprawność i błąd językowy

Zakres tematów może ulec zmianie w zależności od potrzeb wynikających z przebiegu kursu i realizacji materiału.

Utrzymanie dyscypliny na lekcji/ zarządzanie zachowaniem

Autonomia uczniowska

Testowanie i ocenianie

Nauczyciel jako refleksyjny praktyk

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody są zróżnicowane, a ich wybór zależy od zadania i trybu pracy.

- wykład konwersatoryjny - prezentacje ppt, filmy dydaktyczne,

- metoda webquest - wyszukiwanie i gromadzenie informacji z zasobów internetowych- analiza przypadku/rozwiązywanie problemu

- symulacja/drama/odgrywanie ról- wcielanie się w rolę ocenianego/oceniającego

- samodzielna pracy studentów: lektura tekstu, wykonanie zadania, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat, obejrzenie filmu, odsłuchanie nagrania w wyznaczonym czasie

pracy w parach i w podgrupach (np. w tzw. pokojach) np. think – pair – share

nauczanie spiralne, czyli nawiązujące do poprzednich treści,

rozmowa o odczuciach i emocjach związanych z wykonanym zadaniem, przeczytanym tekstem, przekazywanymi treściami.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają następujące elementy pracy studenta:

1. Zadania dydaktyczne w (online) portfolio + refleksja na temat wdrożenia

2. Krótkie prace samodzielne (teksty i zadania) - wykonywane w domu i na platformie e-learningowej

3. Przeprowadzenie symulacji lekcji bądź części lekcji

4. Aktywność

Uwagi:

Limit nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)