Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 2 [4100-IIMSEMDYP] Semestr letni 2022/23
Seminarium dyplomowe, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe 2 [4100-IIMSEMDYP]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Seminarium dyplomowe [SEM-DYP], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:00 - 16:30
sala 18
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Dorota Campfield
Literatura:

Studenci zobowiązani są zapoznać się (przeczytać i zrobić notatki) z odpowiednimi fragmentami sugerowanych tekstów oraz z materiałami dostarczonymi na platformie.

• Alderson, P. & Morrow, V. (2020). The Ethics of Research with Children and Young People: A practical Handbook. Sage Publications Ltd.

• Andrews, R. (2003). Research Questions. Continuum International Publishing.

• Brown, J. D., & Coombe, C. (Eds.). (2015). The Cambridge guide to research in language teaching and learning. Cambridge: Cambridge University Press.

• Brown, J. D., & Rodgers, T. S. (2002). Doing second language research. Oxford: OUP.

• Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research methods in education. London: Routledge.

• Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: OUP.

• Mackey, A. & Gass, S. M. (2015). Second Language Research, 2nd edition. Routledge

• Mackey, A., & Gass Susan M. (2016). Second language research methodology and design. New York: Routledge.

• O’leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. London: SAGE Publications.

• Paltridge, B., & Phakiti, A. (Eds.). (2018). Research methods in applied linguistics: A practical resource. London: Bloomsbury Academic.

• Phakiti, A., De Costa, P., Plonsky, L., & Starfield, S. (Eds.). (2018). The Palgrave handbook of applied linguistics research methodology, London: Palgrave Macmillan.

• Pring, R. (2015). Philosophy of Educational Research, 3rd edition. Bloomsbury Academic.

• Punch, K. F. (2013). Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches, 3rd edition, Sage Publications Ltd.

• Robson, C. & McCartan, K. (2015). Real World Research, 4th edition. John Wiley & Sons

Zakres tematów:

W drugim semestrze omówione zostaną następujące tematy:

• Wymogi i waga pracy magisterskiej

• Praca z literaturą tematu

• Cytowania i odniesienia do literatury

• Ramy teoretyczne badania empirycznego: szczegółowa organizacja części teoretycznej pracy

• Przygotowanie (pisanie) rozdziałów teoretycznych pracy

• Operacjonalizacja pytań badawczych

• Metodologia badań: opracowanie materiałów oraz instrumentów badawczych

• Metodologia badań: opracowanie szczegółowej procedury badania

• Względy etyczne w badaniach

• Przygotowanie (przedstawienie) szczegółowego planu badań

• Wprowadzenie do zarządzanie danymi i analizy danych

• Rozwijanie umiejętności niezbędnych do ukończenia pracy magisterskiej

• Planowanie prac, ustalanie celów, zarządzanie czasem i dotrzymywanie terminów

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe (wyzwalające aktywność badawczą studentów i rozwijające umiejętności badawcze, uczenie się przez odkrywanie, indywidualnie i w grupie)

Metody oparte na dyskusji (refleksja, wymiana poglądów, wymagana wewnętrzna aktywność studenta, autonomia/niezależność procesu uczenia się)

Uczenie się przez rozwiązywanie problemów, dyskusję i prezentację pomysłów – współpraca i porozumienie

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny są jednakowe we wszystkich grupach seminaryjnych.

Student przygotowuje kolejne elementy pracy magisterskiej zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym przez promotora. Student uzyskuje zaliczenie w drugim semestrze na podstawie:

- obecności na zajęciach,

- przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach stacjonarnych i online,

- terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania zadań na zajęciach i na platformie CKC UW zaplanowanych na pierwszy semestr,

- uzyskania pozytywnych ocen za poszczególne zadania zaplanowane na drugi semestr.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia w pierwszym semestrze jest:

1) złożenie u promotora pierwszej wersji tekstu wszystkich rozdziałów teoretycznych pracy i uzyskanie pozytywnej oceny;

2) opracowanie i złożenie u promotora dokładnego planu projektu badawczego wraz z kopiami narzędzi do wykorzystania w trakcie interwencji oraz do zbierania danych, np. kwestionariusz ankiety i wywiadu; arkusz obserwacji; pre-testów i post-testów i innych testów użytych w badaniu i uzyskanie pozytywnej oceny,

Ocena końcowa z seminarium w drugim semestrze stanowi:

- 75% oceny za zrealizowanie poszczególnych zadań (weryfikowane efekty uczenia się: S_W02, S_W04, S_W11, S_W18, S_U01, S_U07, S_U08, S_U09, S_U19, S_U20, S_U21, S_U22, S_K02, S_K07, S_K12, S_K13)

- 25% oceny za przygotowanie i aktywny udział w zajęciach (dyskusje, prezentacje studenckie, raporty z postępu prac) oraz terminowe wykonywanie zadań i umieszczanie ich na platformie CKC UW (weryfikowane efekty uczenia się: S_W02, S_W04, S_W11, S_W18, S_U01, S_U07, S_U08, S_U09, S_U19, S_U20, S_U21, S_U22, S_K02, S_K07, S_K12, S_K13).

Skala ocen:

95-100% - 5

90-94% - 5-

85-89% - 4+

80-84% - 4

75-79% - 4-

70-74% - 3+

65-69% - 3

60-64% - 3-

0-59% - 2

Kryteria oceny prezentacji i zadań (mogą różnić się w zależności od charakteru zadania):

- terminowość wykonania zadania,

- zgodność z instrukcją (również w zakresie formatowania),

- kompletność,

- klarowność i logika wywodu,

- organizacja treści i zgodność treści z tematem pracy,

- wnikliwość i jakość argumentacji,

- poprawność raportu z badań i wniosków,

- liczba, dobór i dokumentacja źródeł (odpowiednio styl APA, MLA),

- poprawność językowa (styl, gramatyka, słownictwo, pisownia).

Uwagi:

Konsultacje:

Wtorek 10:10 - 11:10

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)