Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie kształcenia językowego [4100-IVPKJ] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Planowanie kształcenia językowego [4100-IVPKJ]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 217
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Campfield
Literatura:

Nunan, D. (1988). Syllabus Design, Oxford University Press.

O’Brien, J. G., Millis, B. J., & Cohen, M. G. (2008). The course syllabus: a learning-centered approach. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Zakres tematów:

• Analiza dokumentów: Podstawa Programowa, Informator (CKE), European Language Portfolio (ORE)

• Planowanie rozkładu materiałów (dla roku szkolnego oraz cyklu edukacyjnego), zasady i procedury szkolne

• Planowanie programu nauczania: podstawy i zasady planowania, typy programów, standardy osiągnięć (metody i kryteria oceniania)

• Analiza potrzeb, indywidualizacja procesu nauczania, organizacja zasad pracy z uczniem/studentem

• Analiza podręczników i materiałów edukacyjnych

• Planowanie rozkładu zajęć

Metody dydaktyczne:

• Metody podające (słowne, asymilacji wiedzy) - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, tekst programowany, prezentacja multimedialna

• Metody problemowe (wyzwalające aktywność analityczną studentów i rozwijające umiejętności analityczne i syntetyczne, uczenie się przez odkrywanie, anallizę, indywidualnie i w grupie)

• Metody oparte na dyskusji (refleksja, wymiana poglądów, wymagana wewnętrzna aktywność studenta, autonomia/niezależność procesu uczenia się, myślenie analityczne i syntetyczne)

• Metody eksponujące - pokaz (demonstrowanie zjawisk), wystawa (wyniki prac indywidualnych lub zespołowych).

Uczenie się przez rozwiązywanie problemów, dyskusję i prezentację pomysłów – współpraca i porozumienie

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia semestru jest:

1. wykazanie znajomości zalecanych lektur i materiałów

2. przygotowanie i aktywny udział w zajęciach stacjonarnych

3. zdolność do pracy w grupie, wzajemnego wspierania się i kooperacji

4. obecność na zajęciach stacjonarnych (dopuszcza się 1 nieobecność)

5. uzyskanie pozytywnej oceny - zaliczenia - z zadań cząstkowych

6. uzyskanie pozytywnej oceny z grupowego projektu badawczego

7. terminowe wykonywanie zadań na zajęcia stacjonarne I online

Kryteria oceny zadań (mogą różnić się w zależności od charakteru zadania):

1. umiejętność wykazania powiązań, przywołania argumentów z literatury obowiązkowej i dodatkowej

2. kompletność i klarowność treści

3. zgodność z instrukcją

4. organizacja, prezentacja oraz estetyka treści zadań z myślą o czytelniku/odbiorcy

5. poprawność językowa (styl, gramatyka, słownictwo, rejestr)

6. terminowość wykonania zadań na seminaria i online

Skala ocen:

95-100% - 5

90-94% - 5-

85-89% - 4+

80-84% - 4

75-79% - 4

70-74% - 3+

65-69% - 3

60-64% - 3-

0-59% - 2

Wagi (%):

Obecność - 20

Aktywność – 15

Zadania cząstkowe – 35

Zadanie projektowe - 30

Uwagi:

Konsultacje: wtorki od 10:10 do 11:10

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)