Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny dla WoS [4100-2SJASDWO] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski specjalistyczny dla WoS [4100-2SJASDWO]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 217
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Fituła
Literatura:

English for Business and Politics - Dagmara Świda

English Vocabulary in Use Advanced (second edition) - Michael McCarthy, Felicity O'Dell

źródła internetowe

Zakres tematów:

W drugim semestrze tematy poruszane na zajęciach oscylują wokół organizacji międzynarodowych, tj. Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych, NATO, WHO; oraz prawa człowieka tj. rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, prawa człowieka a konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, nieletni wobec prawa, środki masowego przekazu.

Metody dydaktyczne:

praca w grupach

praca w parach

praca indywidualna

burza myśli (think-pair-share)

tworzenie materiałów wizualnych

analiza tekstów źródłowych

tworzenie słownika pojęć

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie oceny z przedmiotu.

Na ocenę końcową składają się:

- testy sprawdzające znajomość słownictwa i zagadnień omawianych na zajęciach

- ocena z zadań wykonanych w klasie

- regularna praca na platformie Kampus w ramach zajęć asynchronicznych

- wypowiedź ustna / prezentacja w klasie

Minimum wymagane do uzyskania zaliczenia: 60%

90-100% - 5

85-89% - 4,5

75-84% - 4

70-74% - 3,5

60-69% - 3

0-59% - 2

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Uwagi:

II grupa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)