Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTB1-GE] Semestr letni 2022/23
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTB1-GE]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:15 - 9:45
sala 219
Budynek Dydaktyczny - Mokotowska 16/20 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Wiloch-Sikorska
Literatura:

Podręcznik wiodący:

Sarah Cunningham et all Cutting Egde Intermediate; Third edition Pearsom

wybrane zagadnienia

Destination 2

Zakres tematów:

Semestr zimowy

1. Ludzie wokół nas; rodzina; przyjaźń; dzieciństwo

2. Podróżowanie; wakacje

3. Edukacja

4. Kariera

5. Życie codzienne

6. Opowiadanie; zdarzenia w przeszłości

Semestr letni

1. rozrywka

2. życie społeczne

3. społeczeństwo i zmiana

4. zachowanie

5. decyzje

Gramatyka:

1. pytania

2. powtórzenie i rozwinięcie gramatyki

3. grupa czasownikowa

4. słowotwórstwo

5. budowa zdania

Ćwiczenie wszystkich czterech sprawności.

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna; podejście komunikatywne

Praca w parach i grupach; praca indywidualne; przygotowywanie krótkich wypowiedzi i prezentacji; dyskusje panelowe. Różne rodzaje wypowiedzi pisemnych; współpraca na forum internetowym.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie lektoratów półinternetowych składają się następujące składowe:

40% - ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej Moodle (Internet)

30% - test końcowy/zaliczeniowy

30% - obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych (odbywających się w klasie)

Skala ocen

99 - 100% 5! (celujący)

93 - 98% 5 (bardzo dobry)

87 - 92% 4+ (dobry plus)

77 - 86% 4 (dobry)

71 - 76% 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% 3 (dostateczny)

Uwaga: Student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej CKC Moodle. Liczba dopuszczalnych nieobecności - 2 (bez usprawiedliwienia) w semestrze. Za zaliczenie semestru zajęć (30h pracy przez Internet + 30h pracy w klasie), czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

Uwagi:

Kurs półinternetowy na poziomie średnio zaawansowanym (B1) dla studentów Wydziału Pedagogiki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)