Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTB2-GE] Semestr letni 2022/23
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTB2-GE]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30
sala 219
Budynek Dydaktyczny - Mokotowska 16/20 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Wiloch-Sikorska
Literatura:

Podręcznik wiodący:

Eales, F. & Oakes, S. (2015). SpeakOut. Upper Intermediate. Pearson Longman (Split edition - Semestr zimowy Part 1; semestr letni Part 2) wybrane zagadnienia

Podreczniki uzupełniajace:

1. MIchael McCarthy - English Vocabulary in Use CUP Upper intermediate

2. Michael Mc Carthy - Acdemic vocabulary in Use CUP

3. Michael Vince - Advanced Language Practice Macmillan

Materiały własne nauczyciela

Materialy internetowe

Zakres tematów:

Semestr zimowy : tematy

1. Poznawanie się ; osobowość

2. Zycie codzienne; szczęście; problemy społeczne

3. Edukacja i jej rodzaje

4. Studiowanie

5. Rozrywka; filmy; książki; zwyczaje

Semestr letni:

6. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

7. Komunikacja; social media

8. Zachowania

9. Różnorodność kulturowa

10. psychologia i jej znaczenie

Gramatyka:

1.pytania

2. użycie czasów

3. grupa czasownikowa

4. słowotwórstwo

5. budowa zdania

ćwiczeni wszystkich 4 sprawności.

Metody dydaktyczne:

• Praca w parach i grupach – zadania polegające na uzupełnieniu luki komunikacyjnej, dyskusje, wyrażanie opinii na dany temat, przedstawianie argumentów za i przeciw, gry i zabawy językowe

• Dyskusje panelowe,krótkie prezentacje indywidualne

• Różne rodzaje wypowiedzi pisemnych

Wypowiedzi na forum internetowym

Na kursie wymagana jest również komunikacja on-line

Metody i kryteria oceniania:

"Na zaliczenie lektoratów półinternetowych składają się następujące składowe

40% - ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej CKC (Internet);

30% - test końcowy/zaliczeniowy;

30% - obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych (odbywających się w klasie).

Skala ocen

99 - 100% 5! (celujący)

93 - 98% 5 (bardzo dobry)

87 - 92% 4+ (dobry plus)

77 - 86% 4 (dobry)

71 - 76% 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% 3 (dostateczny

Uwaga: Student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej CKC. Liczba dopuszczalnych nieobecności - 2 (bez usprawiedliwienia) w semestrze

Uwagi:

Kurs półinternetowy na poziomie ponad średnio zaawansowanym (B2) dla studentów Wydziału Pedagogiki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)