Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, kurs półinternetowy, profil Media [4024-ANGPINTB2-MEDIA] Semestr letni 2022/23
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, kurs półinternetowy, profil Media [4024-ANGPINTB2-MEDIA]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 6
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Górczyńska
Literatura:

"English for the Media", Nick Ceramella i Elizabeth Lee, Cambridge University Press, 2008

Dodatkowe materiały audio i video dostarczone przez lektora; materiały autentyczne - wykłady, podcasty, materiały ze stron uniwersyteckich

Zakres tematów:

Semestr I i II

1. Prasa codzienna

2. Radio

3. Czasopisma

4. Telewizja

5. Film

6. Nowe media

7. Edukacja medialna

8. Reklama

9 . Marketing

W obu semestrach:

bieżące zagadnienia kulturalne, społeczne i gospodarcze (Polska, Wielka Brytania, USA); tematy zaproponowane przez

studentów; zmiany we współczesnym języku angielskim, akcenty regionalne, "słówko dnia", wygłaszanie prezentacji.

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna z naciskiem na komunikację. Podejście zadaniowe, wykorzystanie autonomii studenta. Część nauczania prowadzona zdalnie, z wykorzystaniem platformy internetowej.

Prezentacje, dyskusje

Czytanie, słuchanie tekstów, analizowanie zagadnień gramatycznych

Praca indywidualna, w parach, grupach i na forum ogólnym.

Poszerzanie wiedzy ogólnej i świadomości interkulturowej

Spotkania synchroniczne - w sali, w razie konieczności Zoom.

Materiały online - platforma Moodle CKC

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie lektoratów półinternetowych składają się następujące składowe: 40% – ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej Moodle (Internet); 30% – test końcowy/zaliczeniowy; 30% – obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych (odbywających się w klasie).

Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)

93 – 98% 5 (bardzo dobry)

87 – 92% 4+ (dobry plus)

77 – 86% 4 (dobry)

71 – 76% 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% 3 (dostateczny)

Uwaga: Student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej Moodle. Liczba dopuszczalnych nieobecności – 2 (bez usprawiedliwienia) w semestrze. Za zaliczenie semestru zajęć (30h pracy przez Internet + 30h pracy w klasie), czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

Uwagi:

Kurs specjalistyczny (60h) półinternetowy na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) English for Media. Grupa międzywydziałowa. Dla studentów zainteresowanych mediami i edukacją medialną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)