Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia mówiona i badania biograficzne we współczesnej humanistyce i naukach społecznych [3105-HMBB-M-I] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia mówiona i badania biograficzne we współczesnej humanistyce i naukach społecznych [3105-HMBB-M-I]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 1.10
Budynek Szkoły Głównej jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jakub Gałęziowski
Literatura:

Abrams Lynn (2016) Oral History Theory. London, New York: Routledge. (Wstęp)

Assmann Aleida (2018) Cztery podstawowe typy czynności składania świadectwa, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, Wydanie specjalne, s. 175-191.

Filipkowski Piotr (2014) Historia mówiona jako historia ratownicza: doświadczenie, opowieść, egzystencja. „Teksty Drugie”, vol. 5, s. 27-46.

Gałęziowski Jakub (2019) Oral history and biographical method. Common framework and distinctions resulting from different research perspectives. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. XV(2), s. 76–103.

Kałwa Dobrochna (2017) Historia mówiona w polskich badaniach dziejów najnowszych. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, vol. VII, s. 163-183.

Kaźmierska Kaja (1996) Wywiad narracyjny ‒ technika i pojęcie analityczne [w:] Marek Czyżewski, Andrzej Piotrowski, Alicja Rokuszewska-Pawełek red., Biografia a tożsamość narodowa. Łódź: Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego

Kaźmierska Kaja (2020) “Ethical Aspects of Social Research: Old Concerns in the Face of New Challenges and Paradoxes. A Re flection from the Field of Biographical Method.” Qualitative Sociology Review 16 (3), s. 118-135.

Kudela-Świątek Wiktoria (2014a) Interdyscyplinarność w badaniach w badaniach oral history: konieczność czy sposób na nowatorstwo? [w:] Stanisława Bartmińska-Niebrzegowska, red., Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej, s. 61-88.

Kurkowska-Budzan Marta (2008) „Badacz–tubylec. O emocjach, władzy i tożsamości w badaniach ‘oral history’ miasteczka Jedwabne.” W Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, edited by B. Wagner and T. Wiślicz, Zabrze: Inforteditions, s. 17-25.

Kurkowska-Budzan Marta (2011) Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, vol. I, s. 9–34

K'Meyer, Tracy E, Glenn A. Crothers (2007) "‘If I See Some of This in Writing, I’m Going to Shoot You’: Reluctant Narrators, Taboo Topics, and the Ethical Dilemmas of the Oral Historian." The Oral History Review vol. 34 (1), s. 71-93.

Maruszewski Tomasz (2005) Pamięć autobiograficzna, Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne (wstęp)

Passerini Luisa (2018) Pamięci. Między milczeniem, a zapomnieniem, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, Wydanie specjalne, s. 193-215.

Portelli Alessandro (1981) “The Peculiarities of Oral History.” History Workshop Journal vol. 12 (1), s. 96-107.

Portelli Alessandro (2018) Living voices: the oral history interview as dialogue and experience, „The Oral History Review” vol. 45(2), s. 239–248

Sheftel Anna, Zembrzycki Stacey (2016) Who’s Afraid of Oral History? Fifty Years of Debates and Anxiety about Ethics. “Oral History Review”, vol. 43, z. 2, s. 338-366

Shopes Linda (2002) Oral History and the Study of Communities: Problems, Paradoxes and Possibilities. „Journal of American History”, vol. 89, z. 2, s. 588–98.

Thomson Alistair (2006) Four paradigm transformations in oral history, „The Oral History Review”, vol. 34(1), s. 49–70

Thomson Alistair (2011) Moving stories, women’s lives: sharing authority in oral history, „Oral History", 2011, 39(2), s. 73–82

Yow Valerie R. (1997) „Do I like them too much?”: interview effects of the oral history on the interviewer and vice-versa, „The Oral History Review" vol. 24(1), s. 55–7

Zakres tematów:

22.02. Zajęcia wstępne: ustalenie listy uczestników, prezentacja tematów, źródeł, literatury i zasad zaliczenia przedmiotu.

1.03. Historia mówiona w Polsce i na świecie: szkoły i podejścia

8.03. Metoda biograficzna w socjologii; badania na pamięcią; pamięć autobiograficzna i pamięć zbiorowa; zapomnienie

15.03 Zasady prowadzenia narracyjnych wywiadów biograficznych; planowanie indywidualnych projektów badawczych

22.03. Etyka i emocje w historii mówionej i w badaniach biograficznych.

29.03. Doświadczenie „bycia wywiadowanym” – zajęcia praktyczne [podwójne]

05.04. Opracowanie i transkrypcja wywiadów; metody analizy relacji ustnych.

19.04. Cyfrowe archiwa historii mówionej i archiwa badań jakościowych w Polsce i na świecie

26.04. Archiwistyka społeczna – zasób cyfrowy (CAS)

17.05 Wizyta w AHM Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA

24.05 Prezentacja Archiwum Danych Jakościowych (IFiS PAN)

14.06. Omawianie przeprowadzonych indywidualnie wywiadów; zaliczenie przedmiotu [zajęcia podwójne]

+ Analiza wywiadu – udział w jednym Seminarium Historii Mówionej (termin do wyboru: środa 22.03/ 26.04/ 24.05, godz. 14-18.30).

Zajęcia 29.03 oraz 14.06 będą podwójne (2x1,5h); dokładne godziny do ustalenia ze studentami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)