Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przemoc domowa - przestępstwo i zjawisko społeczne [3401-FAK-PDd] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Przemoc domowa - przestępstwo i zjawisko społeczne [3401-FAK-PDd]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:30 - 17:00
sala 32
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-06 15:30 : 17:00 sala 32
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
2023-06-13 15:30 : 17:00 sala 32
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Sidor-Borek, Olga Wanicka
Literatura:

Ackerman R. J., Pickering S. E., Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie, Gdańsk 2002.

Drapała K., Jankowski M., Przestępstwo znęcania się (art. 207 & 1 k.k) – cząstkowy obraz zjawiska, Warszawa 2002.

Dutton D. G., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2001.

Europejska Agencja Praw Podstawowych, Przemoc wobec kobiet w Unii Europejskiej, 2014. (dostępny online w języku angielskim)

Gruszczyńska B., Przemoc wobec kobiet. Aspekty prawnokryminologiczne, Warszawa 2007.

Grzyb M., Równość płci i przemoc wobec kobiet. Próba wyjaśnienia tzw. paradoksu nordyckiego, Archiwum Kryminologii, 2018.

Herzberger S. D., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2002.

Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 1989-2009. Raport, J. Piotrowska, A. Grzybek (red.), Warszawa 2009 7. Mazur J., Przemoc w rodzinie teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002.

Mufson S., Kranz R., Gwałt na randce. Warszawa 1996

Niebieska Linia, Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce 2021 - RAPORT (dostępny online)

Olszewska A., Przemoc w rodzinie Prawo cywilne, Warszawa 2009.

Ostaszewski P., Między przemocą ekonomiczną a karaniem za długi. Kryminologiczne studium przestępstwa niealimentacji, Warszawa 2022.

Przemoc w rodzinie a wymiar sprawiedliwości, Warszawa 2005.

Siemieńska R., Raport 12. Przemoc, w: Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, tom 2, Warszawa 2006

Spurek S., Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2008.

Stożek M., Przemoc w rodzinie. Zapobieganie w świetle przepisów prawa, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2009.

Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie: z pokolenia na pokolenie, Warszawa 2010

Zakres tematów:

Przemoc domowa, przemoc w rodzinie, przemoc w związkach intymnych – charakterystyka zjawisk, kontrowersje w definicjach, różnice

Penalizacja przemocy wobec osoby najbliższej i zależnej w kodeksie karnym, środki prawnokarne przewidziane przez kk i kpk i ustawę o Policji wobec sprawców przemocy w rodzinie

Polska – Europa – świat i konsekwencje różnic w nazewnictwie

Przemoc a agresja

Rodzaje przemocy (psychiczna, ekonomiczna, fizyczna, seksualna)

Przemoc a płeć

Przemoc wobec osób zależnych – dzieci i osób starszych

Zjawisko międzygeneracyjnego przenoszenia przemocy

Stereotypy wobec zjawiska przemocy

Przyczyny i skutki oraz mechanizmy przemocy domowej (w tym cykl przemocy, PTSD, syndrom sztokholmski, syndrom wyuczonej bezradności)

Stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ochrona ofiar przemocy – państwo vs. organizacje pozarządowe (doświadczenia polskie i europejskie)

Polacy wobec zjawiska przemocy,

Rozmiary przemocy, dane statystyczne, a także problemy w interpretacji, charakterystyka różnic – Polska, Europa, świat

Metody dydaktyczne:

Metoda podawcza – mini wykład

Dyskusje prowadzone podczas zajęć

Analiza treści/praca z tekstem

Praca grupowa

Praca indywidualna

Metody i kryteria oceniania:

Opanowanie przez studenta wymaganego zakresu wiedzy i nabycie określonych umiejętności wskazanych w efektach uczenia się.

Weryfikacja osiągniętych przez studentów efektów nauczania obejmuje uzyskanie przynajmniej 50% możliwych do zdobycia punktów, w tym 50% punktów z testu sprawdzającego uzyskaną wiedzę.

Kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru – 30 pkt

Ocena ciągła – aktywność, obecność – 15 pkt

Prace dodatkowe, prezentacja – 5 pkt

Test zaliczeniowy będzie obejmował zagadnienia poruszane podczas zajęć, a także zagadnienia opisane w tekstach poddanych analizie podczas zajęć lub wskazanych do przeczytania w domu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)